#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ağustos 2003)

Uluslararası Ekonomik Sorunlar" dergisinin onuncu sayıya ulaşmış olması  bize büyük bir mutluluk veriyor.

Bu mutluluğun en önemli nedeni,  uluslararası ekonomik sorunlar konusundaki duyarlılığın artmakta olduğunu gözlemliyor olmamızdır. Dergimizin,  destek ve olumlu tepkilerinizle onuncu sayısına gelmiş olması, bizi önümüzdeki dönem için daha  da  yüreklendiriyor.

Bu duyarlılığın gelişmesi ülkemiz bakımından da sevindiricidir. Günümüzde, kamuoyunun uluslararası düzeydeki gelişmeleri yönlendirme konusundaki etkisi  önemli ölçüde artmıştır.  Kamuoyumuzun da kendi payına düşeni yaparak, dünyadaki ekonomik gelişmeleri izleyip, tartışıp, olanaklar çerçevesinde etkilemeye çalışması, uluslararası toplumdaki yerimizi güçlendirecek ve ağırlığını arttıracaktır.

Bizim bu noktadaki katkımız, uluslararası gündemde yer alan ve ülkemizde Türkçe kaynak temininde zaman zaman güçlüklerle karşılaşılan konularda, bilgi birikimimizi sizlerle paylaşmaktır. Bunu yaparken, tarafsız, olabildiğince teknik ayrıntılardan arınmış bir çerçeve ortaya koyarak, ilgi duyacak okurlarımızın bundan sonraki çalışmaları için bir temel sunmaya çalışıyoruz. 

Bunun tek yönlü bir süreç olmadığının  farkındayız. Bu nedenle görüş ve önerilerinize büyük önem veriyor, onları dikkate alıyor ve bekliyoruz.

Bu sayımız ekinde,  Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin şimdiye kadar yayınlanan sayılarında yeralan  makalelerin listesini, hatırlatma amacıyla sunmaktayız.

Bu vesileyle, saygılarımızı sunuyoruz.

Oktay ÖZÜYE
Büyükelçi
Ekonomik İşler Genel Müdürü

___________________________________________

 
 
Bu dergide yayınlanan gözlem ve görüşler değerli yazarlarına aittir; Dışişleri Bakanlığı’nı bağlamamaktadır.