#

Önsöz

Önsöz

Uluslararası ilişkilerin ekonomik boyutu günümüzde daha da belirginleşmiştir. Küreselleşme sürecinin hızlanmasının ve sonuçlarını yaşamımızın her alanında hissettirmekte olmasının da etkisiyle, ekonomik   faaliyetler eskisine göre daha büyük oranda dünya ölçeğinde yürütülmektedir. Bu kapsamda sadece mal, hizmetler ve sermaye akımları değil,  çevre, doğal kaynaklar, enerji, kalkınma, yoksullukla mücadele gibi bağlantılı konular da uluslararası ekonomik gündeme girmektedir.

Böylece tarihin her döneminde hissedilmiş olan ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkisi, günümüzde uluslararası ticaret ve yatırımların hacminde ortaya çıkan ciddi orandaki büyümenin de sonucunda, artık uluslararası gelişmeleri yorumlamamızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir faktör haline gelmiştir.

Kuşkusuz, bu konuda yorum yapmak çok da kolay değildir. Dünyadaki bağımsız devletlerin, bunların oluşturduğu bölgesel ve uluslararası örgütlenmelerin sayısı, bu örgütlenmelerin ekonomik konularda üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukların karmaşık ve dinamik niteliği, halihazırda çeşitli forumlarda yürütülmekte olan ekonomik konulardaki müzakere ve tartışmaların gündemleri ve uluslararası kamuoyunun artan ilgisi sonucu yayınlanan belge ve yorumların hacmi gibi unsurları düşündüğümüzde, uluslararası ekonomik ilişkilerin karmaşık yapısı bir kez daha ortaya çıkmaktadır.   

Bu çerçevede, gerçekçi ve tutarlı  değerlendirmelerde bulunabilmek için öncelikle net, somut unsurlara dayanan, tarafsız bilginin önemi artmaktadır. Bu bilgilenme, teknolojik ilerlemeler sonucu bir bakıma kolaylaşmış, ancak yayınlanan bilgi ve belgelerin hacmindeki artış nedeniyle ortaya çıkan seçim yapma zorunluluğu yüzünden de zorlaşmıştır.

Uluslararası  ilişkilerimizin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakanlığı, kuruluşundan bu yana, ekonomik konulara özel bir önem ve gayretle yaklaşmıştır. Bu alandaki deneyim ve birikimimizi  paylaşmak ve kamuoyumuzu güncel  gelişmeler hakkında bilgilendirebilmek amacıyla, 2001 yılında "Uluslararası Ekonomik Sorunlar" dergisinin yayınlanması kararlaştırılmıştır. Giderek artan okuyucu kitlesi  ve alınan olumlu tepkiler, 10. sayısı yayınlanan  derginin  bu amaca geniş ölçüde hizmet ettiğini göstermektedir. Emeği geçen tüm meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının  devamını diliyorum.

Saygılarımla,    

Uğur ZİYAL
Büyükelçi
Müsteşar