#

Bakanlığı Takip Edin:

No: 107, 20 Mayıs 2010, İstanbul Somali Konferansı Hk.

Somali Uluslararası Temas Grubu’nun Aralık 2009’da Cidde’de düzenlenen toplantısında alınan karar doğrultusunda, Cibuti Barış Süreci çerçevesinde ve BM himayesinde düzenlenmesi öngörülen Somali Konferansı, 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

BM Genel Sekreteri’nin de aralarında bulunduğu üst düzey şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan ve 55 devlet ile aralarında İKÖ’nün de yer aldığı 12 uluslararası örgütün davet edildiği Konferans kapsamında;

- 21 Mayıs 2010 tarihinde davet edilen ülke ve uluslararası kuruluşlardan yüksek düzeyli memurların katılımıyla hazırlık toplantısı,

- 22 Mayıs 2010 tarihinde siyasi ve güvenlik meselelerinin de ele alınacağı Yüksek Düzeyli bölüm,

- 23 Mayıs 2010 tarihinde ise Somali ekonomisinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda işadamları ve yatırımcıların da katılacağı, öncelikli sektörler temelinde yuvarlak masa toplantılarını içeren Somali’nin imar ve kalkınmasına yönelik bölüm düzenlenecektir.

Bu suretle, 2008 tarihli “Cibuti Barış Anlaşması”nın ve bunu takip eden “Cibuti Barış Süreci”nin “güvenlik”, “siyasi işbirliği” ve “yeniden inşa ve kalkınma” başlıklı bütün boyutlarının eş zamanlı olarak ele alınması hedeflenmektedir.

Konferans’da ayrıca İstanbul deklarasyonu başlıklı bir belgenin kabul edilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana yakın ilişkiler içinde bulunduğu dost ülke Somali’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, barış ve istikrarına büyük önem vermektedir.

Somali’de istikrarın bir an önce tesisi, bölge güvenliği ve uluslararası barış bakımından da önem arzetmektedir. Türkiye, bu amaca matuf çalışmaları ve Somali Geçici Federal Hükümetinin tüm muhalif gruplara yönelik “açık kapı” politikasını desteklemektedir.

Türkiye, Somali krizinin aşılması ve ülkenin barış ve istikrara kavuşması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.