#

Bakanlığı Takip Edin:

No: 106, 20 Mayıs 2010, Yukarı Karabağ'da 23 Mayıs Tarihinde Düzenlenecek Sözde Parlamento Seçimleri Hk.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde, uluslararası hukuk göz ardı edilerek ve uluslararası toplumun aldığı kararların ve beklentilerinin hilafına 23 Mayıs 2010 tarihinde sözde Parlamento seçimleri düzenleneceği öğrenilmiştir.

Yukarı Karabağ’da hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı olarak meşrulaştırma çabalarının bir parçası olarak görülen bu seçimler, aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarının, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT ilkelerinin açık ihlâli niteliğindedir.

Yukarı Karabağ ihtilafı, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin tesisinin önünde en önemli engeli teşkil etmekte ve bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ve işbirliğine elverecek bir ortamın oluşturulmasını engellemektedir. Yukarı Karabağ sorununa ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına barışçı çözüm bulunması amacıyla AGİT Minsk Süreci çerçevesinde görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü bir aşamada, işgal altındaki Yukarı Karabağ bölgesinde “Parlamento” seçimlerinin düzenlenmesinin barışçı çözüme yönelik çabaları olumsuz yönde etkileyecek bir girişim olduğu açıktır.

Bu itibarla Türkiye, Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil eden bu eylemi kınarken, gayrı meşru addettiği “Parlamento” seçimlerinin uluslararası hukuk bakımından herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak sonuçlarını da tanımayacaktır.