#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Nisan 2002)

Dergimizin beşinci sayısını çıkarmaktan büyük mennuniyet duyuyoruz. Dergimizin ilk yılını tamamlaması münasebeti ile bizleri kutlayan Bakanlığımız mensuplarına ve değerli okuyucularımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Son dönemde derginin önceki sayılarına yönelik yoğun taleplerle karşılaştık. Bu talepler, dergimizin daha çok okuyucuya ulaştırılması yönünde bizim yeni adımlar atmamıza vesile oldu. Dağıtım listemizi genişlettik.

Bilindiği üzere dergimizin tüm sayıları Bakanlığımız Web-sayfasında yer almaktadır. Dergimizin daha önceki sayılarına

“www.mfa.gov.tr” adresinden ulaşılmasının mümkün olduğunu bu vesile ile hatırlatmak isteriz.

Dergimizin bu sayısında Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci, Afganistan’ın yeniden imarına yönelik çabalar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Zirveler ve Dünya Ticareti Örgütü ile ilgili makalelere yer verdik. Konuların ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.

Bakanlığımızın ve Dış Temsilcilerimizin değerli mensuplarının uluslararası ekonomik konularla ilgili yazacakları makalelere dergimizde yer vermekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha dile getiriyor ve saygılar sunuyoruz.

                                                                                      Oktay ÖZÜYE

___________________________________________