#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ağustos 2002)

Uluslararası Ekonomik Sorunlar" dergisinin altıncı sayısını çıkarmaktan mutluluk duymaktayız. Dergimizin bundan önceki sayılarına yönelik olarak aldığımız olumlu tepkiler, çalışmalarımıza cesaretle devam etmemize yardımcı olmaktadır. Bu vesile ile, derginin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimiz; Bakanlığımız birimlerine, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlara, üniversitelerin idari ve iktisadi bilimler fakültelerine, çeşitli sivil toplum örgütlerine, bazı araştırma merkezlerine ve kütüphanelere iletilmektedir. Ayrıca, dergimizin şimdiye kadar yayınlanan sayıları Bakanlığımız Web-sayfasında www.mfa.gov.tr adresinde yeralmaktadır.

Dergimizin bu sayısında; Tuna Nehrinde Seyrüsefer, Yerel Gündem 21, Dünya Ekonomisinde Çin, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Zirvesi konularındaki makalelere yerverdik.

İlgi çekeceğini düşündüğümüz güncel konulara, dergimizin gelecek sayılarında da yervermeye çalışacağız. Bu çerçevede değerli okuyucularımızın katkılarını almaktan büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.

Bu vesileyle saygılar sunuyoruz.

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________