No:162, 9 Temmuz 2011, Güney Sudan'ın Tanınması Hk.

Kapsamlı Barış Anlaşması (KBA) çerçevesinde 9-15 Ocak 2011 tarihlerinde barışçı ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilen Güney Sudan referandumu neticesinde ayrılıktan yana çıkan sonuç bağlamında Güney Sudan 9 Temmuz 2011 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kapsamlı Barış Anlaşması’nı başından beri destekleyen Türkiye, sözkonusu referandumun meşru sonucundan hareketle ve uluslararası toplumla uyumlu bir şekilde Güney Sudan Cumhuriyeti’ni, bağımsızlığının ilan tarihi olan 9 Temmuz 2011 günü tanımıştır.

Bu bağlamda, 9 Temmuz 2011 tarihinde Juba’da gerçekleştirilen törene Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında bir heyetimiz katılmış ve Güney Sudan makamlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına muhatap Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Sudan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin mektubunu tevdi etmiştir.

Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti başta Sudan Cumhuriyeti olmak üzere, ABD, AB ülkeleri, Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ve Afrika Birliği üyesi ülkeler tarafından kuruluş tarihinden itibaren tanınmıştır.

Türkiye, barış ve refah dolu bir gelecek dilediği Güney Sudan Cumhuriyeti ve Güney Sudan Halkı ile dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yakın bir işbirliği geliştirmek yönünde gerekli çabayı gösterecektir.