No:157, 2 Temmuz 2011, Bahreyn'de Gerçekleştirilmesi Öngörülen Reformlar Hk.

Bahreyn'de gerçekleştirilmesi öngörülen reformlar bağlamında, ulusal diyalog sürecinin Bahreyn siyasi yelpazesinde yer alan tüm grupların katılımıyla bugün (2 Temmuz) başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Ülkede son dönemde yaşanan huzursuzluğun giderilmesi; normalleşme ve kalıcı istikrarın sağlanması bakımından kritik önemi haiz bu süreci destekliyor, Bahreyn'deki tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Bahreyn Krallığı’nın sağlıklı bir diyaloğun yürütülmesine imkan verecek temel hak ve özgürlükler zeminini tahkim etmesi ve tüm tarafların sürece zarar verebilecek davranışlardan kaçınmaları önem taşımaktadır.

Bu bağlamda Kral Hamad’ın son aylarda vuku bulan olayları aydınlatmak üzere, insan hakları hukuku uzmanlarından oluşan bir bağımsız soruşturma komisyonu kurulması yolundaki kararı olumlu bir adım teşkil etmektedir.

Ulusal diyalog sürecinin Bahreyn halkının tüm kesimlerinin meşru talep ve beklentilerine cevap verecek anlamlı reformların hayata geçirilmesine hizmet etmesini temenni ediyoruz.

Türkiye dost ve kardeş Bahreyn’in bölgenin barış ve istikrarı açısından da önem arzeden reform çabalarına katkıda bulunmaya hazırdır.