No:158, 4 Temmuz 2011, Türkiye'nin Ortak Sunucu Olduğu BM Kararı Hk.

Ülkemizin afetlerle mücadele alanında yıllar içinde edindiği tecrübe, sivil ve askeri unsurların eşgüdümünün bu bağlamdaki çalışmalarda etkinliği önemli ölçüde arttırdığını ortaya koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede, 2010 Eylül ayındaki BM Genel Kurul konuşmasında, afetlerle mücadele maksadıyla Küresel Acil Mukabele Yeteneği (Global Rapid Reaction Capability) kurulması önerisinin araştırılması çağrısında bulunmuştur.

Toplantıda, Dominik Cumhurbaşkanı Leonel Fernández de benzeri bir öneri yapmış; Katar Başbakanı ise, sivil-askeri unsurların afetlerle mücadeledeki etkinliğinin arttırılması konusunda “HOPEFOR” adını verdiği girişimini 2010 Haziran ayında New York’ta tanıtmıştır.

Ülkemiz, Katar ve Dominik’in aynı alanda paralel çalışmalar/değerlendirmeler yapmaları ışığında, üç ülkenin çabalarının HOPEFOR çatısı altında biraraya getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, ülkemiz, Katar ve Dominik Cumhuriyeti’nin gayretlerinin ve HOPEFOR girişiminin BM nezdinde tanınması amacıyla, bir Genel Kurul kararının kabul edilmesi hedeflenmiş ve BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) de katkılarıyla hazırlanarak üye ülkelerle müzakere edilen karar tasarısı 1 Temmuz 2011 tarihinde BM Genel Kurulu’nda oydaşmayla kabul edilmiştir. “Doğal afetlerle mücadelede askeri ve sivil savunma unsurlarının etkinliğinin ve eşgüdümünün arttırılması” başlıklı karara Avustralya, Endonezya, Haiti, Lüksemburg, Peru ve Yeni Zelanda ortak sunucu olmuşlardır.

Kararda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dominik Cumhurbaşkanı’nın çağrılarına ve Katar Başbakanı’nın HOPEFOR girişimi önerisine atıf yapılmakta, sivil-askeri unsurların kullanımında etkinliğin ve eşgüdümün önemi vurgulanmakta, konunun ulusal boyutunun yanısıra, bölgesel ve uluslararası yönüne değinilmektedir. Ayrıca, konu hakkında 2011 yılı içinde Doha’da ülkemiz, Katar ve Dominik tarafından ortaklaşa bir uluslararası konferans düzenleneceği belirtilmektedir.

Türkiye, bu alanda ortaklarıyla birlikte hareket ederek, afetlerle mücadelede tüm dünyada etkinliğin arttırılması yönünde öncü rol oynamaya devam edecektir.