#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ocak 2002)

Dergimizin birinci yılını tamamlamasından ve dördüncü sayımızı çıkarmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakanlığımızın değerli mensuplarının, akademik ve bürokratik çevrelerin değerlendirmelerinden ve olumlu tepkilerinden, güncel uluslararası ekonomik konular hakkında sizleri bilgilendirmeye yönelik belirlediğimiz hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Derginin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bu vesile ile şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimizi ilk sayısından itibaren, Bakanlığımız mensuplarına, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlara, üniversitelerin idari ve iktisadi bilimler fakültelerine, çeşitli sivil toplum örgütlerine, bazı araştırma merkezlerine ve kütüphanelere ilettik. Dergimiz için Bakanlığımız Web-sayfasında özel bir bölüm oluşturduk.

Dergimizde bugüne kadar yayınlanan makaleler, küreselleşmeden enerji diplomasisine, hükümet-dışı kuruluşlardan elektronik ticarete kadar çok geniş bir yelpazedeki güncel uluslararası ekonomik konuları kapsadı. Okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz güncel konulara dergimizin gelecek sayılarında da yer vermeye çalışacağız.

Dergimizin bu sayısında, Kurumsal Yönetim, APEC Zirvesi, Dünya Ticaret Örgütü Doha Bakanlar Toplantısı ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ile ilgili makalelere yer verdik. Dergimizin bu sayısında ayrıca, derginin üçüncü sayısında yer alan "Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi" başlıklı makalenin devamı olarak, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bir makaleyi yayınlıyoruz.

Bakanlığımızın ve Dış Temsilcilerimizin değerli mensuplarının uluslararası ekonomik sorunlarla ilgili yazacakları makalelere dergimizin gelecek sayılarında yer vermekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha dile getiriyor ve saygılar sunuyoruz.

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________