#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:158 - 26 Ağustos 2008, Gürcistan'ın Bağımsızlığı Hk.Türkiye, Gürcistan’ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem atfetmekte ve son gelişmelerden büyük endişe duymaktadır.


Türkiye, mevcut sorunun barışçı yollarla çözümlenmesinden yanadır.