#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:140 - 07 Ağustos 2008, Moritanya'daki Askeri Müdahale Hk.Mart 2007’de yapılan şeffaf ve demokratik seçimlerle birlikte demokrasinin ve çağdaş değerlerin her geçen gün kurumsallaştığı yeni bir döneme giren Moritanya’da 6 Ağustos 2008 tarihinde yapılan askeri müdahale ile demokrasinin kesintiye uğramış olmasından derin üzüntü duymaktayız.Moritanya’da en kısa zamanda demokratik anayasal düzene geri dönülmesini temenni etmekteyiz.