#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:141 - 08 Ağustos 2008, Güney Osetya'daki Çatışmalar Hk.


Gürcüler ile Güney Osetyalılar arasında dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde geniş çaplı bir çatışmaya dönüşen olayları endişeyle takip ediyoruz. Çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara yol açan çatışmalar halen devam etmektedir. Bölgede durumun vehametini koruduğu anlaşılmaktadır.Ülkemiz, komşusu ve dostça ilişkiler sürdürdüğü Gürcistan’ın sorunlarının barışçıl yollardan çözümlenmesi gerektiği görüşündedir. Bu görüşlerimizi hem ikili düzeyde hem uluslararası forumlarda dile getirmekteyiz.Bu çerçevede ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliği tehdit edebilecek bu çatışma ortamının itidal, sağduyu ve diyalog yoluyla aşılması ve yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanmakta ve taraflara çatışma ve askeri eylemleri durdurarak birbirleriyle doğrudan görüşmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır.