#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:101 - 6 Haziran 2008, İngiltere-GKRY Ortak Mutabakat Muhtırası hk.)


İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile GKRY lideri Hristofyas arasında dün (5 Haziran 2008) bir Ortak Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.

Kıbrıs’taki iki liderin görüşme süreci içinde bulundukları bir dönemde yapıcılıktan uzak unsurlar içeren bir Mutabakat Muhtırası imzalanması sürece olumsuz bir müdahale teşkil etmekte, Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunması yönündeki çabalara gölge düşürmektedir. Nitekim KKTC tarafı, muhteva itibariyle dengeden yoksun ve müzakere süreciyle bağdaşmayan sözkonusu Muhtıraya ilişkin görüşlerini uluslararası camianın dikkatine getirmiştir.

Yazım ve içerik olarak Kıbrıs’taki tarafların ve sıfatların eşitliği ilkesine riayet edilmeyen Muhtıra metni, BM parametrelerini ve Ada’daki iki lider tarafından 21 Mart ve 23 Mayıs tarihlerinde varılan mutabakatı yansıtmamaktadır. Sözkonusu mutabakatın Rum tarafı lehine seçici bir anlayışla iktibas edilmesi ve yeni unsurlar eklenmesi, görüşme sürecinin desteklendiği beyanlarıyla çelişmektedir.

Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonları hafifletmeye yönelik 26 Nisan 2004’de AB Konseyi’nce kabul edilen kararların, “adadaki iki ekonominin birleştirilmesi”ne indirgenmesi Kıbrıs Türk tarafının insan haklarını gözardı eden bir anlayışı ifşa etmektedir. Mutabakat muhtırasında iddia edilenin aksine, Kıbrıs Rum tarafı her vesileyle Kıbrıs Türk tarafı üzerindeki izolasyonları sürdürmeye ve derinleştirmeye çalışmakta, sürekli silahlanarak bölgede istikrara tehdit oluşturmaktadır. Hal böyleyken, dost ve müttefik İngiltere’nin böyle bir Muhtıra imzalamak ihtiyacı duymasına, Kıbrıs Rumlarının açılımlarda bulunduğuna ve iki tarafça paylaşılan stratejik çıkarlara değinmesine anlam verilememiştir.