#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:100 - 5 haziran 2008, Ülkemizin GDAÜ Dönem Başkanlığını Üstlenmesi hk.

21 Mayıs 2008 tarihinde Bulgaristan’ın Pomorie kasabasında düzenlenen ve ülkemizin Sayın Bakanımız tarafından temsil edildiği Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nda, Türkiye’nin Mayıs 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında GDAÜ Dönem Başkanlığını üstlenmesi kabul edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye, 2008 Mayıs ayından itibaren GDAÜ Troykası’na dahil edilmiş olup 2011 yılı Mayıs ayına kadar Troyka’da yer almaya devam edecektir.

GDAÜ, bölgenin ortak işbirliği iradesini ve özgün sesini yansıtan yegane Balkan istişareleri forumudur. Bu niteliği başta AB olmak üzere uluslararası planda kabul görmüş bulunan GDAÜ’nün katılımcı devletleri arasında ülkemizin yanısıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan yer almaktadır.

Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (BİK) bu yıl GDAÜ siyasi şemsiyesi altında faaliyete geçmesiyle birlikte GDAÜ’nün bölgedeki rolü pekişmiştir. AB’nin öncülüğünde kurulmuş bulunan Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’nın yerini alan BİK, bölgeye ilişkin somut projeler üretecektir.

Ülkemiz, GDAÜ’nün faaliyetlerini başından beri etkin biçimde desteklemiştir. Bu bağlamda, GDAÜ’nün 2000 yılında imzalanan kurucu belgesinin (Şartının) hazırlanmasına ve GDAÜ ile BİK arasında gelişen organik ve kurumsal ilişkinin tescili amacıyla GDAÜ Şartı’nın güncelleştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

GDAÜ Dönem Başkanlığı, ülkemizin, büyük önem atfettiği Balkanların barış ve istikrarına daha fazla katkı yapmasına imkan tanıyacaktır. Türkiye, GDAÜ’ye aktif desteğini sürdürme hususunda kararlıdır.