#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:104 - 11 Haziran 2008, Paris'te "Afganistan'a Destek Uluslararası Konferansı" hk.

Fransa Hükümeti, 12 Haziran 2008 tarihinde Paris’te “Afganistan’a Destek Uluslararası Konferansı”na evsahipliği yapacaktır. Anılan konferansa Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle katılım sağlanacaktır.

Konferans’ta, Afganistan’daki gelişmelerin siyasi bir değerlendirmesi yapılacak, Afganistan’ın sosyo-ekonomik kalkınma alanındaki temel hedefleri ile yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Afganistan Ulusal Kalkınma Stratejisi” Konferans vesilesiyle uluslararası topluma tanıtılacak, ayrıca, Afganistan’a yönelik uluslararası yardımların etkinliğinin ve eşgüdümünün artırılmasına yönelik konular görüşülecektir.

Konferans çerçevesinde, Afganistan’da istikrar ve güvenliğin tesisi ile ülkenin yeniden imarı çabalarına ülkemiz tarafından sağlanacak katkıların sürdürülmesi yönündeki kararlılığımız bir kere daha teyit edilecektir.