#

Bakanlığı Takip Edin:

NO-98 - 3 Haziran 2008, TC-ABD Arasında Nükleer Enerjinin Barışcıl Kullanımı Hakkında Anlaşma


“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına ilişkin İşbirliği Anlaşması” 26 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. İki ülkenin milli mevzuatları uyarınca Anlaşma’nın onaylanma işlemlerinin tamamlanmasını ve karşılıklı olarak diplomatik notaların teatisini takiben, Anlaşma 2 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nin taraf oldukları Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini dikkate alarak ve etkili bir yayılmanın önlenmesi rejiminin sürdürülmesinde UAEA’nın güvenlik denetimleri sisteminin vazgeçilmez rolünün bilincinde olarak, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, geliştirilmesi ve denetiminde ikili işbirliği tesisine yönelik bir çerçeve oluşturmaktadır.

Anlaşma, diğer hususların yanısıra, barışçıl amaçlı bilgi, teknoloji, malzeme, teçhizat ve bileşenlerin aktarılması ile nükleer araştırma ve geliştirme konularında tarafların işbirliğinde bulunma isteklerini ortaya koymaktadır.

Anlaşma ayrıca, tarafların barışçıl amaçlı nükleer enerji politikalarının karşılıklı anlayışına zemin oluşturmakta ve iki ülkenin sivil nükleer enerjinin güvenli bir şekilde geliştirilmesine yönelik güçlü taahhütlerinin altını çizmektedir.

Sözkonusu Anlaşma, 15 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve daha sonra beşer yıllık dönemler halinde olmak üzere yürürlükte kalmaya devam edecektir.