Ülke Künyesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Başkent

Kinşasa

Nüfus

83.301.151

Yüzölçümü

2.344.458 km2

Devlet Başkanı

Joseph Kabila Kabange

Başbakan

Bruno Tshibala

Dışişleri Bakanı

Léonard She Okitundu

Konuşulan Diller


Fransızca, Lingala, Swahili, Kikongo ve Çiluba

Para Birimi
(ABD Doları Karşılığı)

906,01 FC (Kongo Frangı)

GSYİH (Dolar olarak)

40,4 Milyar

Etnik Yapı

4 büyük kabile olan Kongo (Bantu), Mongo, Luba ve Mangbetu-Azande (Hamitic) nüfusun yaklaşık % 45’ini oluşturmaktadır. Çoğunluk Bantulardır.

Önemli Siyasi Partiler

Demokrasi ve Kalkınma için Halk Partisi (PPRD) – İktidar Partisi, Demokrasi ve Sosyal İlerleme için Birlik (UPDS), Barış ve Demokrasi için Halk Partisi (PPPD), Canlanma için Sosyal Hareket (MSR), Kongo’nun Bağımsızlığı Hareketi (MLC), Birleşik Lumumbacı Parti (PALU), Kongo Ulusu için Birlik (UNC), Kongo’nun Canlanması için Birlik (ARC) , Kongo Demokratik Güçleri Birliği (AFDC).

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

ACP, AfD, AfB (AU), FAO, G-24, G-77, IAEA, ICAO, ICGRL, IRDB-World Bank, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, OPCW, Birleşmiş Milletler, UNCTAD, UNESCO, WTO, UPU, UNIDO, WCO, WHO, WIPO, WMO, WFTU, UNHCR, SADC, IHO, COMESA, CEPGL, OIF