Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin GSYİH’si 40,4 milyar Dolar, kişi başına düşen gelir düzeyi ise yaklaşık 466,33 Dolardır.

KDC, Sahraaltı Afrika’nın 2,34 milyon km2 ile en büyük yüzölçümüne ve 83 milyonun aşkın nüfusuyla üçüncü kalabalık nüfusuna sahiptir. Yeraltı zenginlikleri kayda değer miktardadır. KDC’nin petrol, bakır, altın, elmas, kobalt, koltan, çinko, demir gibi madenleri ve tarıma elverişli geniş toprakları bulunmaktadır. 2003’ten beri ülke sürekli büyümekte olan ülkede doğrudan yabancı yatırımlar artmaktadır. Bununla birlikte, yıllarca süren istikrarsızlıklar ekonomik kalkınmaya engel olmuştur.

KDC ekonomisinde gıda ve tüketim malları ithalatı önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, donör ülkelerce finanse edilen altyapı yatırımları ve özellikle madencilik ve iletişim sektörlerindeki özel şirketlerin talebi nedeniyle son yıllarda artış gösteren dışsatım ana kalemlerini sermaye malları oluşturmaktadır. KDC’nin ihracat kalemlerinin ilk sırasında 2.6 milyar dolarla bakır ihracatı (toplam ihracatının %57.5’i) yer almaktadır.