#

Bakanlığı Takip Edin:

Sayın Bakanımızın La Razon gazetesinde yayımlanan “İspanya ve Türkiye: Akdenizli İki Müttefik ve İşbirliği Ortağı” başlıklı makalesi, 8 Ocak 2021

Para el texto original en español haga click aquí

Akdeniz’in diğer ucunda yer alan dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile tarihe dayanan köklü ilişkilere sahibiz. Bugün İspanya en büyük ticaret ortaklarımızdan. Pandemi öncesinde yıllık 13 milyar Avro düzeyinde gerçekleşen ikili ticaretimizi 20 milyar Avro’ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve toplantılarıyla ilişkilerimizi en üst seviyeye taşıdık. Bu Zirvelerin yedincisini 2021’de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye-İspanya ilişkileri mükemmel bir düzeye erişti.

Türkiye ve İspanya, dünyanın içinden geçtiği köklü değişim sürecinde yakın işbirliği içinde hareket ediyorlar. Bölgesel sahiplenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyerek, Akdeniz’in bir barış, güvenlik ve dayanışma havzası haline getirilmesi yönünde çalışıyorlar. Akdeniz coğrafyasında İspanya’yla geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Bu bilinçle, bölgemizde barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Günümüzde terör, etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve diğer dışlayıcı yaklaşımların yükselişe geçtiğine tanık oluyoruz. Özellikle Müslümanları rencide ve provoke eden hakaretler, karikatürler ve dini değerlere yönelik saldırılar, ifade veya sanat özgürlüğü kisvesi altında toplum içinde derin yaralara ve bölünmelere yol açıyor. Bazı Batılı Hükümetlerin ise bu gelişmelere oy uğruna seyirci kaldığını, hatta aşırı sağcı söylemleri benimsediğini üzülerek görüyoruz.

Her fırsatta karşılıklı hoşgörü ve saygının önemine dikkat çekiyor, çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu vurguluyoruz. Medeniyetlerarası iletişim ve anlayışa duyulan ihtiyaca dikkat çekiyoruz.

BM çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımız ile İspanya’da dönemin Başbakanı Sayın Zapatero’nun ortak girişimiyle başlatılan “Medeniyetler İttifakı”nın, tam da bu dönemde her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi tarafından 29 Ekim’de yapılan "A Call For Mutual Respect" başlıklı basın açıklamasında vurgulanan hususların uluslararası topluma rehberlik etmesini arzu ediyoruz.

Diğer yandan, küresel bir mesele haline gelen göç olgusu İspanya’yla ortak sınamalarımız arasında yer alıyor. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bugün, 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere, toplam 4 milyon yerinden edilmiş kişiyi misafir ediyoruz. Bunun yanında sınırlarımızın ötesindeki milyonlarca yerlerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi kişiye de yardım eli uzatıyoruz. Türkiye insani yardım konusunda dünyanın en cömert ülkesi olmaya devam ediyor. 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek, AB’ye yönelen göçü büyük oranda durdurduk. Maalesef, AB sözkonusu Mutabakat’tan kaynaklanan yükümlülüklerini halen yerine getirmedi.

İspanya’nın, Türkiye’nin stratejik ve küresel anlamda oynadığı kilit rolün yanısıra, AB’ye güvenlik ve göç alanlarında, ayrıca ekonomik dinamizm ve genç nüfusuyla yapacağı katkının farkında olması memnuniyet verici. İspanya bu anlayışla, öteden beri AB üyelik sürecimize destek veren başlıca ülkeler arasındadır.

Yine son dönemde uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımız ile Kıbrıs Türkleri’nin eşit haklarının korunmasına yönelik tutumuz karşısında bazı AB üyeleriyle yaşanan sorunlarda, İspanya’nın AB içerisinde diyalog ve müzakereyi öne çıkaran yapıcı bir yaklaşım izlediğini takdirle müşahede ettik .

Türkiye, tarih boyunca hep Avrupa’nın bir parçası olmuştur. Bu dayanıklı ve köklü ilişkide, bazen bakış açısı farklılıkları ortaya çıkması normaldir. Biz geleceğimizi Avrupa’da görüyoruz. 2021 yılında, her iki taraf için de faydalı olacak bir perspektifle, AB ile olan ilişkilerimizi sürdürmeyi arzuluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, AB ile ilişkilerini olumlu gündem temelinde geliştirme iradesini ve diyalog ile diplomasiden yana tutumunu sürdürecektir.

Diğer taraftan, NATO içerisinde de İspanya ile güçlü dayanışma sergiliyoruz. İspanya esasen ülkemize yönelik dostluğunu, 2015 yılından bu yana Adana’da konuşlandırdığı Patriot bataryasıyla da gösteriyor.

Akdeniz için Birlik (AiB) çatısı altında İspanya’yla işbirliğimiz devam ediyor. Beşinci AiB Bölgesel Forum’u Akdeniz’in iki yakası arasındaki ekonomik ve sosyo-kültürel uçurumun kapanması açısından önemlidir. 28 Kasım’ın Akdeniz Günü olarak kutlanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

İspanya ile uluslararası meselelere yaklaşımımız da benzerlikler taşıyor. ODBS, Suriye, Libya, Venezuela gibi önemli konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadelenin ancak uluslararası işbirliği çerçevesinde başarılı olabileceğini müdrik iki müttefikiz. Ayrıca, çok taraflılığın önemine inanan iki ülke olarak NATO, BM ve G-20 gibi platformlarda da işbirliğimizi ilerleteceğiz.

Afrika ve Latin Amerika gibi iki ülkenin de aktif rol oynadığı ve yapıcı katkıda bulunduğu coğrafyalarda güçlerimizi birleştirmek ve birlikte çalışmak arzusundayız.

Pandemi hepimiz için önemli sınamaları da beraberinde getirdi. İspanya ile bu süreçte, sağlık sistemlerimizin güçlendirilmesi ve pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesi yönünde işbirliğimizi de sürdüreceğiz.

İspanya’ya bu ziyaretimin Avrupa’nın iki ucunda yaşayan Türk ve İspanyol halklarının refah ve esenliğine katkı yapmasının yanısıra, dünyanın en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz’in bir barış ve refah bölgesine dönüştürülmesine de yardımcı olmasını umuyorum.