No:59, 29 Nisan 2009, ABAD'ın Orams Davasına İlişkin Kararı Hk.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kamuoyunda Orams davası adı ile anılan başvuru hakkındaki kararını 28 Nisan’da açıklamıştır. ABAD’ın kararı hakkında ayrıntılı hukuki inceleme yapılmaktadır. Sözkonusu karar, müzakere sürecinde belirlenmiş parametrelere ve kurulacak yeni ortaklığın doğasına aykırı olup, GKRY’nin haksız şekilde elde ettiği Avrupa Birliği üyeliğini, çözüm çabaları aleyhine nasıl suistimal ettiğinin açık bir örneğini teşkil etmektedir. Kıbrıs sorununun kapsamlı adil ve kalıcı çözümüne zarar verici mahiyette olan kararla ilgili alınabilecek önlemler, KKTC makamlarıyla müştereken değerlendirilmektedir.