No:141, 1 Haziran 2011, Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı Hk.

Afganistan hakkında Uluslararası Temas Grubu bünyesinde oluşturulan Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu ilk toplantısı İstanbul’da 3 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sözkonusu çalışma grubunun eşbaşkanlığını ülkemiz ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yapmaktadır.

Afganistan’da kalıcı barış ve istikrar tesis edilmesine yönelik çabaların zaruri boyutlarından biri Afganistan ve çevresindeki ülkelerin işbirliğinin sağlanmasıdır. Bölgenin kendi geleceğine sahip çıkmasını hedefleyen bölgesel sahiplenme temelinde şekillenecek işbirliği, Afganistan ve çevresinde barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorunludur.

Türkiye, Afganistan ile etrafındaki ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek için yoğun çaba içindedir. Bu çerçevede ülkemiz, İstanbul’da 2 Kasım 2011 tarihinde “Afganistan için İstanbul Konferansı”nı tertipleyecektir. Sayın Bakanımızın evsahipliğinde ilgili ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da 10 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen bir toplantıyla sözkonusu konferansın hazırlıkları başlatılmıştır.

3 Haziran günü düzenlenecek Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu toplantısında bölgesel işbirliğine ilişkin uluslararası çabalardan edinilen tecrübelerin değerlendirilmesi, bu alanda geleceğe yönelik faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunulması ve bu suretle 2 Kasım 2011 tarihli “Afganistan için İstanbul Konferansı”nın kavramsal çerçevesine katkı sağlanması öngörülmektedir.