No: 146, 17 Haziran 2011, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Büyükelçiler Toplantısı Hk.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde meydana gelen güncel gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadedeki muhtemel seyrini irdelemek, bölge ülkeleri ile ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele almak amacıyla, 16 Haziran 2011 tarihinde Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında Ankara'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika Büyükelçiler Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, bölge başkentleri ile konuyla ilgili diğer merkezlerde görevli Büyükelçilerimiz ve ilgili Daimi Temsilcilerimiz katılmışlardır.

Toplantı sırasında Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan genel değerlendirmeyi takiben, Büyükelçilerimiz tarafından bölgedeki değişim ve dönüşüm hareketlerinin görevli bulundukları ülkeden nasıl algılandığına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn'de cereyan eden toplumsal olaylar ele alınmış, ayrıca, değişim dalgasının bölgede yer alan diğer ülkeler ve müzminleşmiş ihtilaflar üzerindeki muhtemel etkileri irdelenmiştir.

Yapılan değerlendirmelerde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki siyasi değişim ve demokratik dönüşümün esasen geç kalmış bir normalleşme süreci olduğu, büyük fırsatlar kadar zorlu sınamaları da içeren bu sürecin uzun yıllar devam edecek ve geri çevrilemez bir nitelik taşıdığı, halkların meşru beklentileri temelinde ilerleyen bu sürecin başarıyla sonuçlanmasının mukadder olduğu, sürecin barışçıl ve düzenli olmasının bölgesel barış ve istikrar bakımından büyük önem taşıdığı, ülkemizin bu bağlamdaki yapıcı ve ön alıcı katkılarının tüm bölge ülkeleri ve belli başlı uluslararası aktörler tarafından yakından izlendiği ifade edilmiştir.

Toplantıda, özellikle geçiş sürecine giren ülkeler bakımından kurumsal ve ekonomik yeniden yapılanmanın önemine işaret edilmiş, bir yandan sosyo-politik dönüşüm sürecini yönetirken, diğer yandan halkların günlük ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda bulunan bu ülkelere tüm uluslararası toplum tarafından yardım sağlanmasının öncelik taşıdığı vurgulanmıştır.

Türkiye'nin başarılı demokratik ve ekonomik performansı, aktif dış politikasıyla bölgede ilgi odağı ve ilham kaynağı olduğu; bu itibarla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da esen değişim ve dönüşüm rüzgarlarının halkların meşru talep ve beklentilerinin karşılanması suretiyle bölgesel barış, istikrar ve refaha hizmet edecek şekilde yönetilmesinde temel bir rol üstlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş, bu amaçla, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği, eşgüdüm ve istişare halinde çabalarını artırması kararlaştırılmıştır.