#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs-2005)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin 17’ncı sayısında siz saygıdeğer okurlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyuyorum.

 

Günümüzde kamuoyunun ekonomik gelişme ve politikalar üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir gerçektir. Bu etkinin yarar sağlaması için doğru ve tarafsız bilgilendirme gereklidir. Yayınlarımızda bu ilkenin esas alındığı ve okuyucu kitlemizin giderek arttığı  dikkate alındığında,  bilgilendirme konusunda sınırlı da olsa katkıda bulunduğumuzu görmek  bizim için sevindiricidir.

 

Bu sayımızda, küreselleşmenin baş döndürücü bir boyut kazanması ile üretim ve hizmet alımlarında kaynakların daha rasyonel kullanımı amacıyla gerçekleştirilen “outsourcing” konusunda aydınlatıcı bilgiler içeren bir makale sunuyoruz.  Bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Bu konudaki makalemiz, yapılmakta olan hazırlıklara ilişkin en güncel bilgileri  içermektedir. Afganistan’da uyuşturucu ekonomisi ile mücadele  başlıklı makalede ise alınan tüm önlemlere rağmen,  afyonun uyuşturucuya dönüştürülerek ticaretinin yapılmasının ülkenin en önemli sorunlardan biri olduğu ortaya konmaktadır. Geçen yıl Şubat ve Mayıs aylarında Afrika ile ticari ilişkilerimiz konusunda iki bölümden oluşan bir makale yayınlamıştık. 2005 yılının Hükümetimiz tarafından Afrika’ya açılım yılı ilan edilmesi çerçevesinde sözkonusu makalenin güncellenmiş halini bir kez daha yayınlıyoruz.

 

Sayın okurlarımız, dergimizin daha ilgi çekici ve yararlı hale getirilebilmesi için düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca dergideki makalelerden kaynak gösterilmek suretiyle yararlanılabileceğini ve bizim bundan memnuniyet duyacağımızı hatırlatmak istiyorum.

 

Saygılarımla,

 

Oğuz ÖZGE