Türkiye - Gana İlişkileri

Siyasi İlişkiler

Gana'nın 1957 yılında bağımsızlığını kazanmasını takiben iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edilmiş ve Akra'da yerleşik ilk Büyükelçimiz Ekim 1964'de göreve başlamıştır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle 1981 yılında faaliyetlerine son verilen Akra Büyükelçiliğimiz 1 Şubat 2010 tarihinde tekrar açılmıştır. Gana da 2012 yılında Ankara'da Büyükelçilik ihdas etmiştir.

11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün Akra'ya 23-24 Mart 2011 tarihlerinde, Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama'nın da ülkemize 21-24 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretler iki ülke ilişkilerine germi kazandırmış ve ilişkilerimizin ahdi alt yapısını oluşturan bir dizi anlaşma imzalanmasına vesile olmuştur.

İmzalanan Anlaşmalar; Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması-1997; Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması-2011; Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma-2011; Hava Ulaştırma Anlaşması-2011; Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma-2011; Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası-2011; Savunma Bakanlıkları arasında Savunma Sanayi alanında işbirliğini de kapsayan “Niyet Beyanı”- 2011; Türk-Gana İş Konseyi Kuruluş Anlaşması- 2011; Gana’da e-adalet sisteminin geliştirilmesi, Türkiye ile Gana arasında Suçluların İadesi ve Adlî Yardımlaşma Anlaşması imzalanması için Mutabakat Muhtırası-2011; Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması-2011; Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı-2011; TSE ile Gana Standartlar Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı; Gana Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Sanayi Odası arasında İşbirliği Mutabakat Muhtırası-2012; Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması-2013; Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması-2013; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Gana Ulusal Küçük Ölçekli Endüstriler Kurulu (NBSSI) arasında Mutabakat Zaptı-2013; Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı-2013; Serbest Bölgeler Alanında İşbirliği ve Teknik Destek Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı-2013; Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar olmak üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması (Güvenlik İşbirliği Anlaşması)-2014,

İmzalanması Öngörülen Anlaşmalar: Serbest Ticaret Anlaşması; Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması; Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptı; Denizcilik İşbirliği Anlaşması; Enerji, Hidrokarbon ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı; Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması; Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Türkiye-Gana ticaret hacmi 2010 yılında 40,7 milyon Dolar iken, 2011 ve 2012 yıllarında 10 kattan fazla artarak yarım milyar Doları aşmıştır. Gana'daki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle 2013 (382 milyon Dolar) ve 2014/11 (291,15 milyon Dolar) yıllarında iki ülke ticaret hacminde azalma olmuştur.

Gana’da 44 adet Türk firması tarafından 240 milyon Dolar civarında yatırım yapılmıştır. Ülkemizde ise iki tane Gana sermayeli şirket mevcuttur.

THY’nin İstanbul-Akra-İstanbul arasında haftada 7 gün doğrudan uçuşları bulunmaktadır.

Askeri ve Savunma Sanayi İşbirliği

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Barbaros Türk Deniz Görev Grubu'nun (TDGG), Afrika ülkeleri liman şehirlerini ziyareti çerçevesinde, TCG Oruçreis Fırkateyni 13-15 Nisan 2014 tarihleri arasında Gana'nın Tema Limanını ziyaret etmiştir. Bu ziyaret vesilesiyle, askeri üst düzey yöneticilerle görüşülmüş ve savunma sanayi ürünlerimize yönelik sunumlar yapılmıştır.

Eğitim, Kültür, Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri

Türkiye Bursları kapsamında Gana vatandaşlarına tarafımızdan 2012-2015 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için toplam 150 adet burs tahsis edilmiştir.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanlığından 10 diplomat, Bakanlığımızın Diplomasi Akademisince 15-20 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenen eğitim programına katılmıştır.


Konsolosluk ve Vize İşlemleri

Konsolosluk Şubemizce 2012 yılında 3704; 2013 yılında 5726, 2014 yılında ise 1360 Gana vatandaşına vize verilmiştir.

Konsolosluk Şubemizdeki kayıtlara göre Gana’da 260 vatandaşımız yaşamaktadır.

Yardımlar

İstanbul Su Enstitüsü ve TİKA koordinatörlüğünde Gana Su İşleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 9 yetkilinin katıldığı bir eğitim programı düzenlenmiştir. (Nisan 2014)

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı çerçevesinde oluşturulan “Herkes için Sağlık” fonundan Gana’ya tahsis edilen 100 bin Dolar tutarındaki sağlık malzemesi, 14-16 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen KEK IV. Dönem Toplantısı vesilesiyle Akra’ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından Gana’lı muhatabına teslim edilmiştir.

Gana Sağlık Bakanlığı’nın kalifiye eleman ihtiyacına binaen masrafları TİKA tarafından karşılanmak suretiyle 12 sağlık elemanı Sağlık Bakanlığımızca düzenlenen “Güvenli Annelik” ve “Eğitim Becerileri” eğitim programına katılmak üzere ülkemize gitmiştir. (Aralık 2014)