Gana'nın Siyasi Görünümü

Gana’da çok partili demokratik rejime geçilmesini öngören yeni Anayasa 1992 yılında kabul edilmiştir. 1992 Anayasasına göre, hükümete doğrudan halk tarafından seçilen Devlet Başkanı Başkanlık etmektedir. Devlet Başkanı, en fazla iki dönem (8 yıl) görev yapabilmektedir. Yasama görevi, 4 yıl için seçilen 275 üyeli Parlamento tarafından yerine getirilmektedir.

Gana’daki başlıca siyasî partiler, halen iktidarda bulunan ve eski Cumhurbaşkanı Rawlings’in kurduğu sosyal-demokrat çizgideki Ulusal Demokratik Kongre (National Democratic Congress-NDC) ile liberal eğilimli Yeni Vatansever Parti’dir (New Patriotic Party-NPP).

Çeşitli darbe ve darbe girişimlerine maruz kalan Gana, son 15 yılda istikrarı tesis etmeyi başarmıştır. Demokrasi, iyi yönetişim, hak ve özgürlükler bakımından Afrika Kıtasında örnek bir ülke olarak kabul edilmektedir. Seçimler, genellikle özgür ve adil olarak nitelendirilmektedir. Dönemin Cumhurbaşkanı Atta Mills’in 24 Temmuz 2012’de vefatı akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı John Dramani Mahama, Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş, bilahare Aralık 2012’de yapılan seçimlerde % 50,7 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Adıgeçen, göreve 7 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır.