Gana'nın Ekonomisi

Altın, boksit, demir cevheri, elmas, petrol, doğalgaz, kereste, kakao gibi zengin doğal kaynaklara sahip olan Gana'nın ekonomisinde tarım ve madencilik sektörü öne çıkmakta olup, ihracat kalemlerinin başlıcalarını kakao, altın ve petrol oluşturmaktadır. Gana, Afrika'nın ikinci büyük (Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ardından), Batı Afrika'nın ise en büyük altın ve dünyanın ikinci büyük kakao üreticisidir. Başlıca sanayi dallarını gıda işletmeciliği, içecekler, tekstil, deri, kimyasallar, metal işlemeciliği, çimento teşkil etmekte, önde gelen tarım ürünlerini de kakaonun yanısıra hububat, baklagiller, kahve, yağlı tohumlar, pamuk, şeker kamışı, patates, kesme çiçek, küçük-büyükbaş hayvancılık ve balıkçılık oluşturmaktadır. 2010 yılı sonundan itibaren Gana "off-shore" petrol üretmeye başlamıştır. Gana'nın yaklaşık 1,8 milyar varil miktarında petrol rezervlerine sahip olduğu ve günlük petrol üretim kapasitesinin 240.000 varile kadar çıkabileceği belirtilmektedir. Petrol, hali hazırda Gana'nın altından sonraki ikinci önemli ihracat kalemini teşkil etmektedir.

Gana ekonomisi 2017 yılında 7.9 % oranında büyümüştür. 2016 yılı verilerine göre Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 42,7 milyar dolar olan Gana’da kişi başına düşen Milli Gelir 1.708 dolardır. 2017 yılında ihracatı 12.16 milyar dolar olan Gana’nın ithalatı 12.73 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında % 8.3 oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacağı belirtilen Gana, 2017 yılında uluslararası rezervlerini arttırmış, döviz kurunda istikrarı sağlamış, bir önceki yıl %9.3 olan mali açığını GSYİH'nin %5.6'sına indirebilmiş, 2017 yılı için %71 olarak hedeflenen kamu borç stokunun GSYİH'ye oranını %68.3'e düşürmeyi başarmıştır. Gana'da sanayide de bir canlanma elde edilmiş, 2016 yılında % -0.5 olarak gerçekleşen sanayi büyüme oranı 2017 yılında %17.7'ye yükselmiştir. Öte yandan, 2017 yılında sağlanan tasarrufların 800 milyon Gana Cedisine ulaştığı Gana’da, 2017 yılında %12,3 olan enflasyon oranı Ocak 2018’de %10.3’e düşmüş ve Gana Borsası Bileşik Endeksi yıl başından bu yana dolar bazında% 19 oranında artmıştır.