Gana'nın Ekonomisi

Zengin doğal kaynaklara sahip Gana'nın ekonomisinde GSYİH'nın yaklaşık üçte birini teşkil eden tarım ve madencilik sektörü öne çıkmakta olup, ihracat kalemlerinin büyük bir kısmını kakao ve altın oluşturmaktadır. Gana, Afrika'nın ikinci büyük (Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ardından), Batı Afrika'nın ise en büyük altın üreticisi ve dünyanın ikinci en büyük kakao üreticisidir. Keza, kakao ihracatında dünyada 6. sırada bulunmaktadır.

Gana ekonomisinin % 34’ünü tarım, % 24'ünü sanayi ve % 42'sini hizmet sektörü teşkil etmektedir. Başlıca sanayi dalları gıda işletmeciliği, içecekler, tekstil, deri, kimyasallar, metal işlemeciliği, çimento olup, önde gelen tarım ürünlerini de hububat, baklagiller, kahve, yağlı tohumlar, pamuk, şeker kamışı, patates, kesme çiçek, küçük-büyükbaş hayvancılık ve balıkçılık oluşturmaktadır.

2010 yılı sonundan itibaren Gana "off-shore" petrol üretmeye başlamıştır. Gana'nın yaklaşık 1,8 milyar varil miktarında petrol rezervlerine sahip olduğu ve günlük petrol üretim kapasitesinin 120.000 varile kadar çıkabileceği belirtilmektedir. Petrol, hali hazırda Gana'nın altından sonraki ikinci önemli ihracat kalemini teşkil etmekte olup, önümüzdeki dönemde 1. sıraya ulaşması
beklenmektedir.