#

Bakanlığı Takip Edin:

No:219 - 27 Aralık 2008, Bakanlığımız ve Bakanlık Mensuplarını Hedef Alan Haber ve Yorumlar Hk.


Son dönemde, bazı basın organlarımızda, Bakanlığımızı ve Bakanlık mensuplarını hedef alan haksız ve mesnetsiz haber ve yorumlara rastlanmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı’na yönelik asılsız ve rencide edici ithamlar tüm Dışişleri camiasında derin üzüntü yaratmaktadır. Ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisi niteliğindeki Dışişleri Bakanlığı’nı bu şekilde yıpratma çabaları hiç kimseye fayda getirmeyecektir.

Dış politikamızın temel çizgisi ve Bakanlığımız mensuplarının Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılığı sorgulanamaz.

Dışişleri Bakanlığı mensupları, her koşulda, üstlendikleri sorumluluk ve görevleri kamu hizmetinin tüm gereklerinin bilincinde, titizlik, fedakârlık ve vakarla yerine getirmeye devam edecektir.