#

Bakanlığı Takip Edin:

No:213 - 12 Aralık 2008, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Başkanlık Sonuçları Hk.


10 Aralık 2007’de kabul edilen ve 14 Aralık 2007 tarihinde AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde onaylanan GİDİK Sonuçları hakkındaki görüşlerimiz ve tepkimiz o tarihte Bakanlığımızca yapılan açıklama ile dile getirilmişti.

Bugün yayınlanan Aralık 2008 AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Başkanlık Sonuçlarında da, esas olarak 2008 ve 2007 GİDİK sonuçlarının temel alındığı görülmektedir.

Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızca yapılan açıklamada belirtilen hususlar Aralık 2008 GİDİK ve AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuçları bakımından da geçerliliğini korumaktadır.

AB’nin 17 Aralık 2004 Zirvesi’nde aldığı karar muvacehesinde 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere süreci, AB’nin oybirliğiyle alınmış kararları ile Müzakere Çerçeve Belgesi temelinde ve tam üyelik hedefimiz doğrultusunda kesintisiz olarak devam etmektedir.

AB reform süreci, halkımızın yaşamın her alanında hak ettiği en yüksek standartlara ulaşması, hukuk devletinin, demokrasinin ve insan haklarının daha da geliştirilmesi için önemli bir çerçevedir. Hükümetimiz müzakere sürecinin yürütülmesinde ve reformların sürdürülmesinde kararlıdır.

Zirve’de alınan diğer kararlar hakkında bilahare ayrı bir açıklama yapılacaktır.