Lübnan'ın Ekonomik Görünümü / Türkiye-Lübnan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (milyar ABD$)

54,1

Enflasyon Oranı (%)

4,51

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,5

İşsizlik Oranı (%)

6,3

Nüfus (milyon)

5,9

İhracat (milyar ABD$)

2,8

Nüfus artış hızı (%)

0,7

İthalat (milyar ABD$)

18,9

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

11.684

Başlıca ticaret ortakları : Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Güney Afrika, Çin, İtalya, Amerika, Fransa, Almanya
Başlıca ihracat kalemleri : İnci vb. değerli metaller, plastik ürünleri, meyve ve yemişler
Başlıca ithalat kalemleri :
Mineral yakıtlar, demir-çelik, makine ve kazanlar


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2016

734

81

815

+653

2017

889

131

1020

+758

2018

901

169

1070

+732

Lübnan’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı : 237.476 (2017)