Türkiye - Lübnan Siyasi İlişkileri

Lübnan iç savaşı ve bölgedeki istikrarsızlıklar nedeniyle, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilere hâkim olan durağan seyir, 2000’li yılların başından itibaren değişmiş; Lübnan eski Başbakanı merhum Refik Hariri’nin 2004 yılında ülkemizi ziyaretiyle ivme kazanan ikili ilişkilerimiz, karşılıklı ziyaretlerle günümüze değin güçlenmeye devam etmiştir.

Son olarak, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ağustos 2019 tarihinde Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sözkonusu ziyaret kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri tarafından kabul edilen Sayın Bakan, birçok ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

Türkiye’nin 2006 yılında İsrail-Lübnan savaşının ertesinde Lübnan’ın acil onarım ve yeniden imarına sağladığı kapsamlı yardım, 2008 yılında varılan Doha mutabakatının ardından sona eren siyasi krizin çözümünde oynadığı yapıcı rol, BM Geçici Görev Gücü UNIFIL’e kuvvet katkısı, Başbakan Refik Hariri’ye düzenlenen suikastın aydınlatılması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararı ile kurulan Lübnan Özel Mahkemesi’ne maddi desteği, Lübnan’ın istikrar ve güvenliği ile toplumsal huzurunun korunması için elinden gelen katkıyı sağlamak konusundaki kararlılığının önemli göstergelerini oluşturmuş, Lübnan kamuoyu ve makamları nezdinde olumlu etkiler yaratmıştır.

2010 yılında vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılması da, iki ülke halkları arasındaki etkileşimin artırılmasına imkân tanımak suretiyle, Lübnan ile bağlarımızın daha da kuvvetlendirilmesine zemin teşkil etmiştir.

Türkiye, Lübnan’ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında durmaya devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği ile iç barışın muhafazasına atfettiği önem doğrultusundaki katkılarını sürdürecektir.