Ülke Künyesi

Lübnan

Başkent

Beyrut

Nüfus
*6.184.701

Yüzölçümü

10.450 km2

Devlet Başkanı

Michel Aoun

Başbakan

Saad Hariri

Dışişleri Bakanı

Gebran Bassil

Konuşulan Diller

Arapça ve Fransızca

Para Birimi

Lübnan Lirası
(1 ABD Doları=1507.5 L.L.)
(4 Mayıs 2016)

GSMH

54,4 milyar Dolar (2015)

Etnik Yapı  
Şii, Sünni, Dürzi, İsmaili, Alevi (Nuseyri), Maruni Katolik, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Roman Katolik, Keldani, Asuri, Kıpti, Protestan

Önemli Siyasi Partiler
Gelecek Hareketi (Sünni), Hizbullah (Şii), Özgür Yurtsever Hareket (Maruni), Lübnan Kuvvetleri (Maruni), İlerici Sosyalist Parti (Dürzi), Emel Hareketi (Şii), Taşnak (Ermeni), Hınçak (Ermeni), Ramgavar (Ermeni), Lübnan Demokratik Partisi (Dürzi), Kataib (Maruni)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Afrika Arap Kalkınma Bankası (ABEDA), Amerikan Devletleri Örgütü (Gözlemci),Arap Ligi, Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, Arap Para Fonu, Arap Ortak Pazarı, Bağlantısızlar Hareketi, BM, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, BMMYK, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Daimi Arabuluculuk Mahkemesi (PCA), Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, DTÖ (Gözlemci), Dünya Turizm Örgütü, Dünya Posta Birliği, FRANKOFON, G-24, G-77, Gümrük İşbirliği Konseyi, INTERPOL, İslam Kalkınma Bankası, İslam İşbirliği Teşkilatı, KSYÖ, Parlamentolar Arası Birlik, Tarım Ve Gıda Örgütü (FAO), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Ticaret Odası, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Mobil-Uydu Örgütü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Uluslararası Finans Kurumu, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), UNESCO, UNRWA.

*Kaynak: CIA World Fact Book. Ayrıca, BMMYK’nın verilerine göre bu rakama 2016 yılının Ocak ayının sonu itibariyle 1.067.785 milyon Suriyeli mülteci de dahildir. 1932 yılından bu yana Lübnan’da resmi nüfus sayımı yapılmamıştır.