Kamerun'ın Ekonomisi

Kamerun yaklaşık 30 milyar ABD Dolarlık GSMH ile Orta Afrika’nın en büyük ekonomilerindendir. Kamerun, 1994’te kurulan 6 ülkenin üye olduğu, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’nin (CEMAC) en büyük ülkesidir. 6 ülke 1999’da, ortak para, ortak gümrük tarifesi ve malların serbest dolaşımını sağlayan Gümrük Birliğine geçmiştir. Kamerun coğrafi konumu itibarıyla Orta Afrika’nın giriş kapısıdır. Ülkenin yıllık ihracatı 6 Milyar ABD Doları, ithalatı ise 7 Milyar ABD Doları olmak üzere toplam ticaret hacmi 13 Milyar ABD Doları civarındadır.

Kamerun sahip olduğu petrol, doğal gaz, madenler, orman ve tarım ürünleri gibi yer üstü ve altı kaynaklar açısından önemli potansiyele sahip bir ülkedir. Ülke ihracatının %90’ını başta petrol olmak üzere kereste, kakao, kauçuk, pamuk ve alüminyum oluşturmaktadır.

Öte yandan, Kamerun diğer Afrika ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu genel sorunların çoğunu yaşamaktadır. Bu sorunlar arasında kötü yönetişim, sivil hizmetlerin hantallığı, yolsuzluk, rüşvet, bürokrasi, finans sektörünün gelişmemiş olması, yüksek vergi ve ticareti kısıtlayıcı tedbirler olarak sıralamak mümkündür.

Kamerun’un 2035 yılında yükselen (emerging) bir ekonomi olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda ahiren, Kamerun 3 yılı kapsayan 925 milyar FCFA (yaklaşık 1.7 milyar dolar) tutarında bir "acil eylem planı" açıklamıştır. Sözkonusu program şehir planlaması, sağlık sektörü, tarım ve hayvancılık, yollar, enerji, su, ve güvenlik olmak üzere 7 ana temel bölümden oluşmaktadır.