Kamerun'un Siyasi Görünümü

Kamerun çok partili başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Devlet Başkanı yedi yıllık bir dönem için göreve gelmektedir. 2008 yılında yapılan anayasa değişikliği ile en fazla iki dönem seçilebilme sınırı kaldırılmış, 1982’den beri Başkanlık görevini yürüten Paul Biya Eylül 2011’de yedinci kez Kamerun Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Devlet Başkanı, devletin başı olarak yönetim gücünü elinde tutmaktadır. Devlet politikasının oluşturulması ve yürütülmesi, kamu kurumlarının idaresi, orduya komutanlık, anlaşmaların müzakere edilmesi ve onaylanması, parlamentonun feshedilmesi ve olağanüstü hal uygulanmasına karar verilmesi gibi önemli yetkiler devlet başkanının yönetimdeki ağırlığını göstermektedir. Devlet Başkanı parlamentonun görev süresini uzatma veya kısaltma yetkisine sahiptir.

Yasama görevi, halk tarafından beş yıl süreyle doğrudan seçilen 180 milletvekillinin üyesi olduğu Kamerun Millet Meclisi ve 100 Senatörden oluşan Senato tarafından yerine getirilmektedir. Son olarak Kamerun Meclisi Eylül 2013’de yenilenmiştir. Ülke siyasi açıdan esasen istikrarlı bir görüntü arzetmektedir.