Fildişi Sahili'nin Ekonomisi

Fildişi Sahili, “En Az Gelişmiş Ülke” statüsünde olmayan 14 Sahraaltı Afrika ülkesinden biridir. Zengin doğal kaynakları ve yabancı yatırımlarıyla Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) toplam GSYİH’sının % 40’ını oluşturan Fildişi Sahili’nde, 1999 askeri darbesiyle başlayan ve 2011 yılında sona eren siyasi- askeri kriz ekonomiye de büyük zarar vermiştir. Yaklaşık 12 yıl süren şiddet olayları ve fiili bölünmenin ekonomide yol açtığı hasara rağmen, bölgesinin hala en gelişmiş ekonomilerinden olan Fildişi Sahili, Batı Afrika’da Nijerya ve Gana’nın ardından üçüncü büyük ekonomi olma özelliğini korumaktadır. Batı Afrika kıyılarının en büyük limanlarından biri olan Abidjan limanı bölgenin doğrudan denize çıkışı olmayan kara ülkelerine de hizmet veren modern bir limandır.

Zengin demir cevheri ve bakır madenlerine sahip ülkede, geniş nikel, fosfat, boksit ve kobalt rezervlerinin olduğu saptanmıştır.

Fildişi Sahili kakao üretiminde dünyada ilk sırada yeralmakta ve küresel üretimin %45’ini sağlamaktadır. Ülkede kakao’nun yanısıra pamuk, kauçuk ve kahve gibi katma değeri yüksek tarım mamüllerinin de üretimi yapılmaktadır. Fildişi Sahilinin GSYİH’si 2015 yılı itibarıyla 78,34 milyar ABD Dolarıdır.