Angola'nın Ekonomisi

Angola doğal kaynakları bakımından son derece zengin bir ülkedir. Ülke geniş petrol yataklarına ayrıca doğalgaz ve elmas başta olmak üzere çeşitli doğal kaynak rezervlerine sahiptir. Günde yaklaşık 1,7 milyon varil üretimle Angola, Nijerya’dan sonra Sahraaltı Afrika’daki en büyük ikinci petrol üreticisidir.

Dünya petrol fiyatlarının artması ile birlikte 2002 ve 2012 yılları arasında ortalama yıllık % 11 gibi bir büyüme oranı yakalayan Angola ekonomisi 130 Milyar ABD Doları büyüklüğündeki bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) erişmişti. Öte yandan Angola ekonomisi büyük ölçüde ham petrol ihracatına bağımlı olup, 2014 yılından bu yana petrol fiyatlarında görülen düşüşten olumsuz etkilenmiştir. 2016 yılı itibarıyla GSYİH 95 milyar ABD Doları, satın alma gücüne göre kişi başına gelir 6.450 ABD Dolarıdır. 2016 yılında büyüme oranı % -0,6 olmuştur.

Angola, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler sınıflandırmasında yer almaktadır.

Angola’nın 2016 yılı ihracatı 28,6 milyar ABD Doları, ithalatı ise 28 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihraç malları, ham petrol ve elmas iken; başlıca ithal ürünleri teknik teçhizat, makine, tüketim malzemeleri ilaç, gıda ve tekstildir.