Angola'nın Ekonomisi

Angola, doğal kaynakları bakımından son derece zengin bir ülkedir. Ülke geniş petrol yataklarına, ayrıca, doğalgaz ve elmas başta olmak üzere çeşitli doğal kaynak rezervlerine sahiptir. Günde 1,7 milyon varil üretimle Angola, Nijerya’dan sonra Sahraaltı Afrika’daki en büyük ikinci petrol üreticisidir.

Dünya petrol fiyatlarının artması ile birlikte 2002 ve 2012 yılları arasında ortalama yıllık % 11 gibi bir büyüme oranı yakalayan Angola ekonomisi 185.2 Milyar ABD Doları büyüklüğünde bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) sahiptir. Satın alma gücüne göre yaklaşık 7600 ABD Doları kişi başına düşen milli geliri bulunan Angola, 1994 yılından bu yana Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler sınıflandırmasında yer almaktadır. Öte yandan son yıllarda düşen petrol fiyatları nedeniyle Angola ekonomisi ağır bir krizden geçmektedir. 2013’te % 6.8 olan GSYİH büyüme oranı 2015 yılında % 3.5’e düşmüştür. Keza 2014 yılında ihracat 60 milyar ABD Doları civarındayken 2015 yılında 37.38 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Başlıca ihraç malları, ham petrol, elmas ve kahve iken; başlıca ithal ürünleri ise teknik teçhizat, makine, ilaç, gıda, tekstil ve silahtır.