Angola'nın Siyasi Görünümü

Bağımsızlığını kazandığı 11 Kasım 1975 yılından 2002 yılına kadar, Angola’nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi Partisi (MPLA) ile Angola’nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal Birlik Partisi’ne (UNITA) bağlı güçler arasında süren bir iç savaş yaşanmıştır. 2002 yılından itibaren ülkede istikrar ve huzur büyük ölçüde sağlanmıştır. 2012 yılında düzenlenen son genel seçimlerden % 71,84 oy (175 milletvekili) alarak başarıyla çıkan MPLA 40 yıllık iktidarını sürdürmeye devam etmektedir.

Angola’da yönetim şekli başkanlık sistemidir. 2010 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile Başbakanlık makamı lağvedilmiş, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı ihdas edilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olacağı, bir adayın en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği ve Cumhurbaşkanlığı makamına, genel seçimlerde en çok oyu alan partinin genel başkanının otomatik olarak getirilmesi yeni Anayasa ile hükme bağlanmıştır.

Angola Anayasası’na göre, Bakanların, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin, Cumhuriyet Başsavcısının, Merkez Bankası Başkanının, eyalet Valilerinin ve Genelkurmay Başkanı dahil Angola Silahlı Kuvvetlerinin üst yönetiminin atanması Cumhurbaşkanının yetkisindedir.

Yasama görevini ise 220 milletvekilinden oluşan Angola Ulusal Meclisi yerine getirmektedir. Partilerin Ulusal Meclisteki sandalye dağılımına göre MPLA’nın 175, UNITA’nın 32, Angola Kurtuluşu için Geniş Mutabakat Partisi’nin (CASA-CE) 8, Sosyal Yenilenme Partisi’nin (PRS) 3 ve Angola’nın Bağımsızlığı İçin Ulusal Cephe’nin (FNLA) 2 milletvekili bulunmaktadır.

44 yıl aradan sonra, 16-31 Mayıs 2014 tarihlerinde ülkede düzenlenen ilk nüfus sayımı sonuçlarına göre, Angola’nın nüfusu %51.6’si kadın olmak üzere 24.3 milyon olarak açıklanmıştır. Luanda eyaletinin nüfusu 6.5 milyon olarak tespit edilmiş olup, bu sayı toplam nüfusun % 26.7'sine denk gelmektedir. Luanda'yı sırasıyla Huila (%10), Benguela (%8), Huambo (%8) ve Kwanza Sul (%7) eyaletleri takip etmektedir.

Nüfus sayımına göre, Angola Afrika’nın en kalabalık 14. ülkesidir.

BMGK 2015-2016 dönemi geçici üyeliğine aday olan Angola, 16 Ekim 2014 tarihinde yapılan oylamada 190 oy alarak BMGK geçici üyeliğine seçilmiştir.