Angola'nın Siyasi Görünümü

Portekiz’den bağımsızlığını kazandığı 11 Kasım 1975 yılından 2002 yılına kadar, Angola’nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi Partisi (MPLA) ile Angola’nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal Birlik Partisi’ne (UNITA) bağlı güçler arasında aralıklarla süren bir iç savaş yaşanmıştır. 2002 yılında ülkede barış sağlanmıştır. 2017 yılında düzenlenen son genel seçimlerden başarıyla çıkan MPLA 1975 yılından bu yana iktidarını sürdürmektedir.

Angola’da yönetim şekli başkanlık sistemidir. 2010 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile Başbakanlık makamı lağvedilmiş, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı ihdas edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olacağı, bir adayın en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği ve Cumhurbaşkanlığı makamına, genel seçimlerde en çok oyu alan partinin genel başkanının otomatik olarak getirilmesi yeni Anayasa ile hükme bağlanmıştır.

21 Eylül 1979 tarihinde Cumhurbaşkanı olan Jose Eduardo dos Santos 23 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen son genel seçimlerde adaylığını koymamıştır. Yerine eski Savunma Bakanı ve MPLA Partisinin Başkan Yardımcısı Joao Manuel Gonçalves Lourenço Cumhurbaşkanı olmuştur.

Angola Anayasası’na göre, Bakanları, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Merkez Bankası Başkanını, il valilerini ve Genelkurmay Başkanı dahil Angola Silahlı Kuvvetlerinin üst yönetiminin atanması Cumhurbaşkanının yetkisindedir.

Yasama görevini ise 220 milletvekilinden oluşan Angola Ulusal Meclisi yerine getirmektedir. Partilerin Ulusal Meclisteki sandalye dağılımına göre MPLA’nın 150, UNITA’nın 51, Angola Kurtuluşu için Geniş Mutabakat Partisi’nin (CASA-CE) 16, Sosyal Yenilenme Partisi’nin (PRS) 2 ve Angola’nın Bağımsızlığı İçin Ulusal Cephe’nin (FNLA) 1 milletvekili bulunmaktadır.

44 yıl aradan sonra, Mayıs 2014’de düzenlenen nüfus sayımı sonuçlarına göre, Angola’nın nüfusu % 51.6’si kadın olmak üzere 24.3 milyon olarak açıklanmıştır. Luanda ilinin nüfusu 6.5 milyon olarak tespit edilmiş olup, bu sayı toplam nüfusun % 26.7'sine denk gelmektedir. Luanda'yı sırasıyla Huila (% 10), Benguela (% 8), Huambo (% 8) ve Kwanza Sul (% 7) vilayetleri takip etmektedir.

Sayım sonuçlarına göre ayrıca, halkın % 62’si, kentlerde, % 38’i kırsalda yaşamakta, kilometrekareye 19 kişi düşmektedir. Nüfus sayımına göre, Angola Afrika’nın en kalabalık 12. ülkesidir.

16 Ekim 2014 tarihinde yapılan oylamada 190 oy alan Angola 2015-2016 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olmuştur.