İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Tarafından Yapılan Suriye Konulu Ortak Açıklama, 18 Aralık 2018, Cenevre No: 325, 29 Kasım 2018, Suriye Konulu On Birinci Yüksek Düzeyli Astana Toplantısı Hk. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Ortak Açıklama, 22 Kasım 2018, Ankara Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Devleti Arasında Ortak Bildiri, 25 Ekim 2018 İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanları Tarafından Yapılan Ortak Açıklama, Tahran, 7 Eylül 2018 Türkiye-Hollanda Ortak Açıklama Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Meksika Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 90. Yıldönümüne İlişkin Ortak Bildiri Filistin Devleti’nde Meydana Gelen Vahim Hadiselere Mukabele Amacıyla Tertiplenen Yedinci Olağanüstü İslam Zirve Konferansı Nihai Bildirisi ABD’nin Kudüs’te Büyükelçilik Açmasına İlişkin Müessif Adımına Yönelik Olarak İslam Zirvesi Dönem Başkanı Türkiye ve Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı Bangladeş’in Girişimiyle İİT 45. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Yayınlanan Açıklama İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanları’nın Ortak Açıklaması, 4 Nisan 2018, Ankara Afrika Birliği – Türkiye Ortaklığı İkinci Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı, 12 Şubat 2018, İstanbul Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama, 16 Şubat 2018 Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Nihai Bildirisi, 30 Ocak 2018 Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Katılımcılarının Hitabı, 30 Ocak 2018
Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama, 16 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD, müttefik ve stratejik ortak olarak, birbirlerinin güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıklarını teyit ederler.

65 yıldır NATO müttefikleri ve stratejik ortak olarak, iki halk, ilişkilerini, paylaştıkları hedeflerin ve çıkarların ilerletilmesi, ayrıca dünya genelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bireysel özgürlüklerin teşviki için hayati görmektedir.

ABD, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimini kınar ve Türkiye’nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğunu belirtir.

İki devlet, uzun süreli müttefikliğin ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit eder. İki taraf, bu amaca yönelik olarak, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Sözkonusu mekanizma en geç Mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir.

Ortak gündemin küresel bir gündem olduğu; bunun, terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasına karşı koyma, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu’ya kalıcı barış ve istikrar getirme, enerji güvenliğini sağlama ve radikalleşme, şiddete varan aşırıcılık ve İslam karşıtlığıyla mücadele gibi birçok kritik konuyu kapsadığı teyit edilir.

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD uzun süreli müttefikler olarak, terörizmin her türü ve biçimiyle ortak mücadeleye olan kararlılıklarını teyit ederler. Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar. İki taraf, İki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar.

Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Bu amaçla, Suriye içerisinde oldubittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere kararlılıkla karşı dururlar. Suriye’nin dönüşümü ve istikrarlaştırılması konusunda eşgüdüm içerisinde olmaya kararlıdırlar.

Türkiye ve ABD, Suriye krizi için yalnızca siyasi bir çözümün sözkonusu olabileceği ve bunun yaşayabilir bir siyasi dönüşüm gerektirdiği hususunu teslim ederek, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında belirtilen yerleşik parametreler ve Cenevre Süreci çerçevesinde, bu sonucun elde edilmesi için işbirliklerini yoğunlaştırmayı kabul ederler.