Sudan'ın Ekonomisi

Sudan ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, sanayi sektörü gelişim içindedir. Özellikle 1999 yılında ihraç edilmeye başlanan petrol, ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmiş, ancak 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’ın ayrılması nedeniyle Sudan, petrolün yüzde 75’inden ve bu bağlamda ihracat gelirlerinin yüzde 90’ından mahrum kalmıştır.

Ülkede günlük petrol üretimi 95 bin varil civarında seyretmektedir. Bu da sadece iç tüketimi karşılamaktadır. Güney Sudan’ın bağımsızlığından sonra döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla başta altın olmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerine öncelik verilmeye başlanmıştır.

ABD, Sudan’a 1997 yılından bu yana uyguladığı ekonomik ve ticari yaptırımları 12 Ekim 2017 tarihinde kaldırma kararı almıştır. Öte yandan, ülkenin ABD’nin “Teröre Destek Veren Ülkeler” listesinde bulunması nedeniyle Sudan ekonomisinde başta uluslararası bankacılık işlemleri olmak üzere pek çok alanda ciddi bir gelişme kaydedilememiştir.

Çin, halihazırda Sudan'daki en büyük yatırımcı ve Sudan'ın en büyük ticaret ortağı konumunu korumaktadır.

Sudan’ın 2019 yılı GSYİH’si 175 milyar ABD doları olurken, kişi başına düşen GSYİH 440 ABD doları olmuştur. Ülke ihracatı 2019 yılı içinde 2,4 milyar ABD doları olurken ithalat 6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Sudan’ın ana ithalat kalemleri: sanayi malları, makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, buğday ve buğday unu, ulaşım araç-gereçleri, gıda ve içecek maddeleri, tütün mamulleri, ilaç ve kimyasal ürünler, çay, kahve ve yağlar oluştururken, ihracatı ise petrol, altın, pamuk, canlı hayvan ve et, susam ve diğer yağlı tohumlar, Arap zamkı, tabaklanmış deri, şeker ve yer fıstığıdır.

Sudan ekonomisi son dönemde yüksek enflasyon, Sudan para biriminin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçmektedir.