No:108, 29 Haziran 2009, Türkiye-AB Katılım Konferansı Yedinci Toplantısı Hk. No:107, 26 Haziran 2009, Bağdat'ta Meydana Gelen Bombalı Saldırı Hk. No:106, 26 Haziran 2009, Trieste Afganistan Toplantısı Hk. No:105, 24 Haziran 2009, Kırgızistan'daki Manas Üssü Hakkında Basın Açıklaması No:104, 24 Haziran 2009, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi Hk. No:103, 24 Haziran 2009, Korfu'da Gerçekleştirilecek AGİT Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:102, 24 Haziran 2009,10. Uluslararası İhracat Kontrolü Konferansı Hk. No:101, 24 Haziran 2009, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:100, 20 Haziran 2009, Irak'ta Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:99, 19 Haziran 2009, Dünya Mülteciler Günü Hk. No:98, 18 Haziran 2009, Fransa'da Türkiye Mevsimi Hk. No:97, 18 Haziran 2009, Yemen'de Son Aylarda Meydana Gelen Şiddet Olayları Hk. No:96, 16 Haziran 2009, Kuzey Kore Hakkındaki 1874 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı Hk. No:95, 14 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Lüksemburg, Berlin, New-York ve Moskova Ziyaretleri Hk. No:94, 10 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:93, 08 Haziran 2009, Lübnan'da Gerçekleşen Seçimler Hk. No:92, 08 Haziran 2009, Pakistan'a Yönelik İnsani Yardım Paketi Hk. No:91, 06 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Pakistan ve Afganistan'a Resmi Ziyaretleri Hk. No:90, 06 Haziran 2009, NATO Genel Sekreteri'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No:89, 05 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:88, 05 Haziran 2009, Kyoto Protokolü'ne Taraf Olunması Hk. No:87, 05 Haziran 2009, AP Seçimleri ve Türkiye'nin AB Üyelik Süreci Hakkındaki Beyanatlar Hk. No:86, 04 Haziran 2009, Tarihi Eserlerin İadesi Hk. No:85, 03 Haziran 2009, Silahsızlanma Konferansı Çalışma Programının Kabul Edilmesi Hk.
No:99, 19 Haziran 2009, Dünya Mülteciler Günü Hk.

Türk Milleti tarih boyunca baskıdan kaçan halklara kapılarını açmış, onlara yardım etmiş ve topraklarında barındırmıştır.

Türkiye, tarihinden gelen bu gelenek doğrultusunda bugün de, mültecileri korumak ve dünya çapında mülteci sorunlarını çözmek gibi ulvi amaçları gerçekleştirmek yönünde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte, bu meyanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) çalışmalarına da önem vermektedir.

Mülteciler güvenli ülkelere ulaşmak için, ekonomik saiklerle ülkelerini terk eden ve sayıları her gün artan yasadışı göçmenlerle aynı yol ve yöntemleri izleyebilmektedir. Bunlardan gerçek mültecinin ayırt edilebilmesi ve ancak böylelikle daha iyi korunması önem taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda BMMYK’nin Güney Asya depremi (2005), Yerlerinden Edilmiş Iraklılar (2007) ve Afrika’daki yerlerinden edilmiş kişilere (2008) yönelik yardım çağrıları gibi program ve operasyonlarına maddi katkıda bulunan Türkiye, gönüllü katkılarıyla da Kuruluşun faaliyetlerine desteğini devam ettirmektedir.

Türkiye, doğusundan gelen onbinlerce sığınmacının iltica taleplerinin uluslararası kıstaslarda değerlendirilmesi ve bu süre içerisinde uygun koşullarda barındırılmalarını teminen, AB üyelik sürecinde Topluluk mevzuatına uyum amacıyla 2005 yılında hazırlanan “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” uyarınca sığınmacılar için “Menşe Ülke Bilgi Sistemi” oluşturulması ve “Kabul ve Barınma Merkezleri”nin kurulmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Türkiye, bir kez daha, zulümden kaçan zor durumdaki insanların yanında olduğunu ve onların huzurlu bir yaşama kavuşmalarını teminen çabalarını sürdüreceğini belirtir.