No:108, 29 Haziran 2009, Türkiye-AB Katılım Konferansı Yedinci Toplantısı Hk. No:107, 26 Haziran 2009, Bağdat'ta Meydana Gelen Bombalı Saldırı Hk. No:106, 26 Haziran 2009, Trieste Afganistan Toplantısı Hk. No:105, 24 Haziran 2009, Kırgızistan'daki Manas Üssü Hakkında Basın Açıklaması No:104, 24 Haziran 2009, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi Hk. No:103, 24 Haziran 2009, Korfu'da Gerçekleştirilecek AGİT Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:102, 24 Haziran 2009,10. Uluslararası İhracat Kontrolü Konferansı Hk. No:101, 24 Haziran 2009, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:100, 20 Haziran 2009, Irak'ta Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:99, 19 Haziran 2009, Dünya Mülteciler Günü Hk. No:98, 18 Haziran 2009, Fransa'da Türkiye Mevsimi Hk. No:97, 18 Haziran 2009, Yemen'de Son Aylarda Meydana Gelen Şiddet Olayları Hk. No:96, 16 Haziran 2009, Kuzey Kore Hakkındaki 1874 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı Hk. No:95, 14 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Lüksemburg, Berlin, New-York ve Moskova Ziyaretleri Hk. No:94, 10 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:93, 08 Haziran 2009, Lübnan'da Gerçekleşen Seçimler Hk. No:92, 08 Haziran 2009, Pakistan'a Yönelik İnsani Yardım Paketi Hk. No:91, 06 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Pakistan ve Afganistan'a Resmi Ziyaretleri Hk. No:90, 06 Haziran 2009, NATO Genel Sekreteri'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No:89, 05 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:88, 05 Haziran 2009, Kyoto Protokolü'ne Taraf Olunması Hk. No:87, 05 Haziran 2009, AP Seçimleri ve Türkiye'nin AB Üyelik Süreci Hakkındaki Beyanatlar Hk. No:86, 04 Haziran 2009, Tarihi Eserlerin İadesi Hk. No:85, 03 Haziran 2009, Silahsızlanma Konferansı Çalışma Programının Kabul Edilmesi Hk.
No:88, 05 Haziran 2009, Kyoto Protokolü'ne Taraf Olunması Hk.

Türkiye, iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında, 1992 tarihli “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne (BMİDÇS) 2004 yılından beri taraftır.

Türkiye’nin, BMİDÇS’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapmaya yönelik somut hedefleri içeren 1997 tarihli “Kyoto Protokolü”ne de taraf olmasına ilişkin olarak Hükümetimizce 2007 yılında başlatılan süreç, bu konudaki gerekli yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Şubat 2009 tarihinde onaylanması ve 17 Şubat 2009 tarihli ve 27144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile sonuçlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’nun 13 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararını müteakip, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf oluşunu bildiren “Katılım Belgesi”, sözkonusu Protokol’ün depoziteri olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 28 Mayıs 2009 tarihinde tevdi edilmiştir.

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün 25. Maddesi uyarınca, “Katılım Belgesi”nin tevdii tarihini izleyen doksanıncı gün olan 26 Ağustos 2009’da Protokol’e resmen taraf olacaktır.