No:108, 29 Haziran 2009, Türkiye-AB Katılım Konferansı Yedinci Toplantısı Hk. No:107, 26 Haziran 2009, Bağdat'ta Meydana Gelen Bombalı Saldırı Hk. No:106, 26 Haziran 2009, Trieste Afganistan Toplantısı Hk. No:105, 24 Haziran 2009, Kırgızistan'daki Manas Üssü Hakkında Basın Açıklaması No:104, 24 Haziran 2009, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi Hk. No:103, 24 Haziran 2009, Korfu'da Gerçekleştirilecek AGİT Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:102, 24 Haziran 2009,10. Uluslararası İhracat Kontrolü Konferansı Hk. No:101, 24 Haziran 2009, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:100, 20 Haziran 2009, Irak'ta Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:99, 19 Haziran 2009, Dünya Mülteciler Günü Hk. No:98, 18 Haziran 2009, Fransa'da Türkiye Mevsimi Hk. No:97, 18 Haziran 2009, Yemen'de Son Aylarda Meydana Gelen Şiddet Olayları Hk. No:96, 16 Haziran 2009, Kuzey Kore Hakkındaki 1874 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı Hk. No:95, 14 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Lüksemburg, Berlin, New-York ve Moskova Ziyaretleri Hk. No:94, 10 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No:93, 08 Haziran 2009, Lübnan'da Gerçekleşen Seçimler Hk. No:92, 08 Haziran 2009, Pakistan'a Yönelik İnsani Yardım Paketi Hk. No:91, 06 Haziran 2009, Sayın Bakanımızın Pakistan ve Afganistan'a Resmi Ziyaretleri Hk. No:90, 06 Haziran 2009, NATO Genel Sekreteri'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No:89, 05 Haziran 2009, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:88, 05 Haziran 2009, Kyoto Protokolü'ne Taraf Olunması Hk. No:87, 05 Haziran 2009, AP Seçimleri ve Türkiye'nin AB Üyelik Süreci Hakkındaki Beyanatlar Hk. No:86, 04 Haziran 2009, Tarihi Eserlerin İadesi Hk. No:85, 03 Haziran 2009, Silahsızlanma Konferansı Çalışma Programının Kabul Edilmesi Hk.
No:85, 03 Haziran 2009, Silahsızlanma Konferansı Çalışma Programının Kabul Edilmesi Hk.

Silahsızlanma Konferansı, 10 yılı aşkın süredir üzerinde uzlaşıya varamadığı Çalışma Programını,  uzun gayretlerin sonunda, 29 Mayıs 2009 tarihinde Cenevre’de  kabul etmiştir.  Sözkonusu tıkanıklığın aşılmasında, halihazır Dönem Başkanı Cezayir’in katkıları şükranla karşılanmaktadır. 1996 yılından beri  Silahsızlanma Konferansının  üyesi  olan ülkemiz de, Şubat 2008’den itibaren dört hafta süreyle deruhte etmiş bulunduğu Dönem Başkanlığı sırasında sürece özlü katkıda bulunmuştur.

Silahların kontrolü ve silahsızlanma çabalarının küresel düzeyde benimsenmesini sağlamış olan Silahsızlanma Konferansı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması gibi önemli uluslararası belgelerin müzakere ve kabulünde öncü rol oynamıştır. Konferans çalışmalarındaki tıkanıklığın aşılmasının,  silahsızlanma, silahların kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele alanında devam eden çalışmalara ivme katmasını ümit etmektedir.

Silahların kontrolü ve silahsızlanmayı ulusal güvenlik politikasının temel bir boyutu olarak gören ülkemiz, Silahsızlanma Konferansının küresel barış ve istikrara katkısını arttıracak çabalara olan desteğini sürdürecektir.