No:37 - 15 Mart 2002,;Anti-personel mayınlara ilişkin Bakanlık açıklaması;

Anti-personel mayınların yol açtığı insani acılar ve kayıplar nedeniyle, uluslararası toplum sözkonusu mayınların kullanılmasının önlenmesine yönelik etkili tedbirler alınması amacıyla uzun zamandır çaba sarf etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun anti-personel kara mayınlarının ihracatına moratoryum uygulanması yönündeki kararları, 1993 yılından itibaren sözkonusu gayretlerin önemli bir parçasını teşkil etmiştir. Anılan kararlar ışığında Türkiye, 17 Ocak 1996 tarihinde tek taraflı olarak ve yenilenebilir üç yıllık bir süre için tüm anti-personel kara mayınlarının ihracatının ve transferinin durdurulmasını öngören geniş kapsamlı bir moratoryum ilan etmiştir.

Anti-personel mayınların kullanılmasının, depolanmasının, üretilmesinin ve devredilmesinin yasaklanması ile bunların imha edilmesini öngören Ottava Sözleşmesinin 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, anti-personel mayınlarla ilgili uluslararası çalışmalarda, sözkonusu mayınların ihracatına yönelik moratoryum uygulamalarının çok daha ilerisine geçilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu güvenlik koşulları, Ottava Sözleşmesini sonuçlandığı tarihte imzalamamıza imkan tanımamıştır. Bununla birlikte Türkiye, Ottava Sözleşmesinin insani amaçlarına bağlılığının bir ifadesi olarak, anti-personel mayınların ihracatı ve transferi üzerindeki ulusal moratoryumunu 17 Ocak 1999 tarihinden itibaren üç yıl daha uzatmıştır. Diğer taraftan ülkemiz, ortak sınırların anti-personel mayınlardan arındırılması amacıyla Bulgaristan ile 1999 yılı Mart ayında, Gürcistan ile 2001 yılı Ocak ayında birer anlaşma da imzalamıştır.

Ülkemiz, yapılan değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki dönemde Ottava Sözleşmesine katılmaya karar vermiştir. Ayrıca, Türkiye ve Yunanistan Ottava Sözleşmesine taraf olmalarını sağlayacak işlemleri eşzamanlı olarak başlatmak hususunda mutabık kalmışlardır. Ülkemiz, Ottava Sözleşmesine katılmamıza ilişkin yasal işlemlerin tamamlanması için Sözleşmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunma aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Bu arada anti-personel mayınların ihracatı ve transferi üzerindeki ulusal moratoryumumuzun süresi 2002 yılı Ocak ayında sona ermiştir. Türkiye, Ottava Sözleşmesine katılmak hususundaki samimi arzusunun bir ifadesi olarak, anti-personel mayınların ihracatı ve transferi üzerindeki ulusal moratoryumunu bu kez süresiz olarak uzatma kararı almıştır.