No:42 - 28 Mart 2002,Hebron´daki olayla ilgili yapılan toplantıya ilişkin açıklama

26 Mart 2002 günü bir TIPH aracına açılan ateş sonucu bir Türk subayının şehit olması, İsviçreli bir görevlinin öldürülmesi ve bir Türk subayının yaralanması olayıyla ilgili olarak Hebron’daki Uluslararası Geçici Mevcudiyet’te (TIPH) yer alan ülkelerin temsilcileri, TIPH Başkanı ve TIPH koordinatörü 28 Mart 2002 günü bir toplantı yapmışlardır. Toplantıya Tel Aviv Büyükelçimiz, Kudüs Başkonsolosumuz ve merkezden görevli olarak İsrail’e gönderilmiş olan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi katılmışlardır. Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildirinin metni aşağıda sunulmaktadır: 

“Hebron’daki Uluslararası Geçici Mevcudiyet’te yer alan ülkelerin (Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye) temsilcileri, 28 Mart 2002 günü Kudüs’te toplanmış ve aşağıdaki ortak açıklamayı yayımlamışlardır: 

“Hebron’daki Uluslararası Geçici Mevcudiyet’te (TIPH) yer alan altı ülke, 26 Mart 2002 günü akşamı, Türkiye’den Harekat Birimi Başkan Yardımcısı Cengiz Toytunç ve İsviçre’den gözlemci Catherine Berreux olmak üzere iki TIPH üyesinin öldürülmesini ve Türkiye’den gözlemci Hüseyin Özarslan’ın yaralanmasını şiddetle kınamaktadır. 

“TIPH, İsrail Hükümeti ile Filistin Otoritesi tarafından 21 Ocak 1997 tarihinde imzalanan El-Halil’deki Uluslararası Geçici Mevcudiyete İlişkin Anlaşma çerçevesinde Hebron’da faaliyet göstermektedir. Bu Anlaşma, gerek İsrail gerek Filistin kontrolü altındaki bölgelerde bulundukları süre zarfında tüm TIPH üyelerinin emniyet ve güvenliğinin her iki tarafın sorumluluğunda olduğu hükmünü taşımaktadır.

“TIPH’te yer alan altı ülke, her iki imzacı taraftan, TIPH’in ve üyelerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almalarını ve TIPH’in görevini yerine getirebilmesini teminen tüm işbirliğini göstermelerini kuvvetle istemektedir.

“TIPH’de yer alan ülkeler, her iki taraftan, bu canice cinayetlerin tam ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve fail ya da faillerinin adalet önüne çıkarılması için gerekli imkanları seferber etmelerini talep etmektedir.”