No:38 - 21 Mart 2002, Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetlerine ilişkin Bakanlık açıklaması

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetlerinin, eşit iki üye devlet olarak ortaklık temelinde yeni bir yapı ve yeni bir birlik oluşturma süreci, 14 Mart 2002 tarihinde Belgrad’da imzalanan anlaşma uyarınca başlatılmış bulunmaktadır. Sürecin tamamlanarak anlaşmanın hayata geçirilmesi, üzerinde uzlaşıya varılan ilkelerin ayrıntılandırılmasına ve tarafların parlamentolarınca benimsenmesine bağlı olacaktır.

Türkiye, taraflar arasında varılan uzlaşı sayesinde gelecekte “Sırbistan ve Karadağ” ismiyle tanımlanması beklenen yeni ortaklık devletinin oluşumunun, her iki ülkenin demokratikleşme, daha ileri bir gönenç düzeyine erişme ve ileriye dönük olarak Avrupa yapılanmaları ile bütünleşme özlemlerinin karşılanabilmesine olumlu katkılarda bulunmasını temenni etmektedir. Sözkonusu anlaşmanın, bölgenin istikrar ve güvenliğine de olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz.