No:34 - 12 Mart 2002, AB İlkbahar Doruk toplantısının 15-16 Mart 2002 günlerinde Barselona´da yapılması hk.

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, ekonomik, istihdam ve sosyal konuların ele alınacağı AB İlkbahar Doruk Toplantısı için 15-16 Mart 2002 günlerinde Barselona’da biraraya geleceklerdir.

Doruk’ta öncelikli olarak şu beş konu ele alınacaktır:

1. Daha fazla istihdam yaratma gücü olan daha esnek bir işgücü piyasası oluşturulması, 2. Avrupalı öğrenci ve işçilerin eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve bunların hareketliliğinin artırılması, 3. Avrupa’nın gerçek bir mali güç olabilmesi için finans piyasalarının bütünleştirilmesi, 4. Elektrik ve gaz piyasalarının serbestleştirilmesi ve birbiriyle bağlanması, 5.  Trans-Avrupa ulaşım şebekelerinin dışa açılması ve birbiriyle bağlanması.

AB’ye Aday Ülkelerin Devlet/Hükümet Başkanları ile Dışişleri ve Ekonomi/Maliye Bakanları, Doruk’un 15 Mart günkü sabah oturumuna çağrılmışlardır. Böylece, Aday Ülkelerin, 2010 yılına kadar bilgi toplumunun geliştirilmesini ve bu yolla istihdamın artırılmasını öngören Lizbon Stratejisi başta olmak üzere, AB’nin erek ve politikalarına etkin biçimde dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Doruk’a AB Dönem Başkanı İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar’dan alınan davet çerçevesinde, Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral ve ilgili görevlilerle birlikte katılacaktır.

Doruk’un özellikle istihdama, istihdamın geliştirilmesine ve hareketliliğine ilişkin gündem maddeleri, gerek üyelik sürecinde atılması gereken adımlar, gerek AB’ye üye ülkelerde yerleşik Türk işgücü bakımından Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Keza, jeostratejik konumuyla Avrupa ile diğer bölgeler arasında transit merkezi oluşturan Türkiye, enerji ve ulaşım şebekelerinin birbiriyle bağlanması bakımından da kilit bir noktada bulunmaktadır.

Doruk, diğerlerinin yanısıra bu konulardaki görüşlerimizin de karşıtlarımıza en üst düzeyde aktarılmasına olanak verecektir.