No:30 - 5 Mart 2002, Kosova ile ilgili Bakanlık açıklaması

Kosova halkını oluşturan tüm etnik grupların özgür ve demokratik şekilde oy kullandıkları 17 Kasım 2001 seçimlerinin ardından oluşturulan Meclis tarafından, Sayın İbrahim Rugova’nın Kosova Geçici Özyönetim kurumlarından Kosova Başkanlığı görevine seçilmiş olmasını, ayrıca Sayın Bajram Rexhepi başkanlığında Kosova Hükümeti’nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Temeli böylece oluşturulmuş bulunan Kosova Geçici Özyönetim kurumlarının, 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve Anayasal Çerçeve hükümleri ışığında, Kosova’da barış ve istikrar ortamını, demokrasiyi ve Kosova’daki tüm toplumlar arasında yüzyıllardır esasen varolagelmiş olan hoşgörü ve dayanışma ruhunu daha da pekiştireceğine inanıyoruz.

Türkiye, evvelce olduğu gibi bundan sonra da Kosova’nın istikrar ve esenliği doğrultusunda ikili ve uluslararası çerçevede çaba göstermeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir.