No:29 - 5 Mart 2002, GKRY tarafından yayınlanan bir NOTAM ile (Havacılara Uyarı), Lefkoşe FIR´ı dahilindeki Hava Arama ve Kurtarma (SAR) Hizmetleri sorumluluğunun 1 Mart 2002 tarihinde üstlenileceğinin belirtilmesi hk.

Geçtiğimiz günlerde GKRY tarafından yayınlanan bir NOTAM ile (Havacılara Uyarı), Lefkoşe FIR'ı dahilindeki Hava Arama ve Kurtarma (SAR) Hizmetleri sorumluluğunun 1 Mart 2002 tarihinde üstlenileceği belirtilmiştir.

ICAO kuralları ve buna ilişkin anlaşmalar uyarınca, bu bölgede Arama-Kurtarma Hizmetleri 1950'lerin başından itibaren İngiltere tarafından üstlenilmiştir. Bu durum ICAO'nun Avrupa Bölgesel Hava Seyrüsefer Planı'nda, bugüne kadar bu çerçevede yeralmış, ayrıca bu husus 1960 Kuruluş Anlaşmalan'na bütün tarafların mutabakatıyla dercedilmiştir.

Bölgede Arama Kurtarma Hizmetlerinin İngiltere ve GKRY arasında tek taraflı olarak devir-teslim teşebbüsü, gerek 1960 Antlaşmalannın gerek Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kural ve uygulamalarının açık bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 28 Şubat’da yayınladıkları NOTAM'larla bu girişime ayrı ayrı itiraz etmişlerdir.

Bilindiği üzere bugün Kıbrıs'ta iki halkı temsil eden müşterek bir yönetim bulunmadığı gibi, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla iki lider arasında uzun bir aradan sonra başlatılan görüşme sürecinin devam ettiği bir sırada, Türkiye ve KKTC'nin rızasının bulunmadığı bu tek taraflı ve kural dışı devir-teslim işleminin Türkiye tarafından kabulü mümkün değildir.

Yaratılan bu oldu bitti karşısında bölgede hava arama ve kurtarma hizmetlerinin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından işbirliği halinde verilmesi için gereken bütün önlemler alınmaktadır.