Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Siyasi Görünümü

1912 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yönetime gelen Enver Hoxha (Enver Hoca) rejimi altında yaklaşık 50 yıl süreyle idare edilmiş; Soğuk Savaşın sona ermesini müteakip 1992’de yapılan ilk çok partili seçimlerden itibaren demokratikleşme sürecine girmiştir.

Bu tarihten sonra yönetime gelen Hükümetler; anayasal kurumları güçlendirerek, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisinin tesisini öncelikli gündemlerine almışlardır. Arnavutluk, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine hız vermiş, bu kapsamda, 2009 yılında, NATO üyesi olmuş ve 2014 Haziran ayında AB aday ülkesi statüsü kazanmıştır (AB üyelik müzakereleri henüz başlamamıştır).

1998 yılında yürürlüğe giren Anayasa hükümlerine göre, Cumhurbaşkanı, tek kanattan oluşan 140 üyeli parlamento tarafından 5 yıllığına seçilmekte; Başbakan ise 4 yılda bir yenilenen genel seçimlere göre tayin edilmektedir. Meclis Başkanı, genel seçimlerin ardından seçilen parlamento üyeleri arasından belirlenmektedir.

Arnavutluk’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin 28 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 4. turunda Sosyalist Parti (PS) ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi (SMI) den oluşan iktidar koalisyonunun ortak adayı meclis başkanı ve SMI Genel Başkanı İlir Meta Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olup, 24 Temmuz 2017 tarihinde görevini devralmıştır.

Arnavutluk’ta 25 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda, oyların yaklaşık %48 ini alan Başbakan Edi Rama Başkanlığındaki Sosyalist Parti (SP) kazanmış ve Rama tarafından kurulan tek parti hükümeti Parlamentoda 13 Eylül 2017 tarihinde yapılan oylamada güvenoyu almıştır.

Ülke iç politikasının gündeminde, AB’yle bütünleşme süreci kapsamında, yolsuzluk, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadele; yargı ve kamu idaresi reformu ile ekonomik durgunluk, yabancı yatırımın ülkeye çekilmesi ve kaçak yapılaşmayla mücadele yer almaktadır.

Arnavutluk, demokrasinin zenginleştirilmesi, ulusal güvenlik ve istikrarının sürdürülmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refahın artırılması bakımından Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeyi hedeflemektedir.

Balkanlar’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Arnavut’un, 3 milyonu Arnavutluk’ta yaşamakta, geriye kalan Arnavutlar, başta Kosova, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Yunanistan ve İtalya gibi komşu ülkelerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Arnavutluk dışında yaşayan Arnavutlar, Arnavutluk’un dış politikasında ve komşularla ilişkilerinde belirleyici role sahiptir.