Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

Arnavutluk’un Ekonomisi

GSYİH (milyar $)

15,12

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

-3,5

Nüfus (milyon)

2,9

Kişi başına GSYİH ($)

5.286

Kişi başına GSYİH (PPP) ($)

13.899

Enflasyon oranı (%)

1.6

İşsizlik oranı (%)

12,5

İhracat (milyar $)

2,506

İthalat (milyar $)

5,570

Başlıca ticaret ortakları: İtalya, Yunanistan, Çin, Türkiye ve Almanya

Başlıca ihracat kalemleri: Tekstil, ayakkabı, asfalt, metal ve metal cevheri, sebze-meyve, tütün, ham petrol

Başlıca ithalat kalemleri: Makineler ve aksamı, gıda, tekstil, kimyasal ürünler, ilaç, otomobil

Serbest piyasa ekonomisi ve çoğulcu demokrasiye 1991 yılında geçen Arnavutluk’ta makro ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin sürdürülmesine çalışılmaktadır. Artan dış ekonomik ve ticari ilişkileri ve yabancı yatırımların etkisiyle ekonomik alanda bir dönüşüm süreci yaşayan Arnavutluk’ta mali konsolidasyonun sürdürülmesi, kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması, üretimin arttırılması ve istihdamın yükseltilmesi ile iş ortamının düzeltilmesi yönündeki çabalar sürmektedir.