Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

Arnavutluk’un Ekonomisi

GSYİH (milyar $)

13,18

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

3,9

Nüfus (milyon)

2,9

Kişi başına GSYİH ($)

4.580

Kişi başına GSYİH (PPP) ($)

12.510

Enflasyon oranı (%)

2

İşsizlik oranı (%)

13,4

İhracat (milyar $)

2,261

İthalat (milyar $)

5,826

Başlıca ticaret ortakları: İtalya, Yunanistan, Çin, Türkiye ve Almanya

Başlıca ihracat kalemleri: tekstil, ayakkabı, asfalt, metal ve metal cevheri, sebze-meyve, tütün

Başlıca ithalat kalemleri: makineler ve aksamı, gıda, tekstil, kimyasal ürünler

Serbest piyasa ekonomisi ve çoğulcu demokrasiye 1991 yılında geçen Arnavutluk’ta makro ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin sürdürülmesi konusunda aksaklıklar bulunmaktadır. Artan dış ekonomik ve ticari ilişkileri ve yabancı yatırımların etkisiyle ekonomik alanda bir dönüşüm süreci yaşayan Arnavutluk’ta mali konsolidasyonun sürdürülmesi, kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması, üretimin arttırılması ve istihdamın yükseltilmesi ile iş ortamının düzeltilmesi yönündeki çabalar yeterince sonuç vermemektedir.